TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1041
  • Tổng lượt truy cập: 7626842
Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam
29/05/20 09:35AM
Thủy sản

Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Hải sản

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Duy Thành

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Nguyễn Hoàng Minh, ThS. Bùi Thanh Hùng, ThS. Nguyễn Văn Hướng, TS. Vũ Việt Hà, PGS.TS. Nguyễn Đình Dương, TS. Nguyễn Thanh Hoàn, PGS.TS. Đoàn Văn Bộ, PGS.TS. Phạm Văn Huấn

Thời gian thực hiện: 1/2015-4/2018

Kinh phí thực hiện: 4.874 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4399/QĐ-BNN-KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: ngày 18 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

            Đề tài đã triển khai được một số giải pháp để nhằm nâng cao chất lượng dự báo ngư trường khai thác cho đối tượng cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam cụ thể là: xác định vùng khai thác theo từng thời điểm trong năm và sự dịch chuyển ngư trường khai thác theo thời gian từ kinh nghiệm của ngư dân khai thác qua nhiều năm, nhiều dấu hiệu, chỉ số có tác động trực tiếp đến kết quả khai thác cá ngừ; khai thác được dữ liệu hải dương học từ ảnh viễn thám và mô hình trên internet để phục vụ công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản nói chung và cá ngừ đại dương nói riêng; sử dụng mô hình dự báo ngư trường dựa trên các yếu tố cơ bản SST, SSH, Chla, EKE-yếu tố có tác động trực tiếp lên đối tượng dự báo. Dự báo được thể hiện trực quan hơn, chính xác hơn nhờ công nghệ phân tích không gian GIS. Dự báo ngư trường theo vùng với ô lưới có kích thước 15x15 hải lý, chi tiết hơn nhằm phù hợp với nghề khai thác cá ngừ bằng nghề câu tay. Kết quả đánh giá kiểm chứng dự báo ngư trường cho thấy, bản dự báo đã xây dựng được từ mô hình và phần mềm dự báo vùng khai thác tiềm năng cá ngừ đại dương có độ chính xác dao động từ 60-95% ở mức trung bình đến cao.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20195791-93)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ