TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 42
  • Tổng lượt truy cập: 6299673
Nghiên cứu chính sách nhập khẩu nông sản của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam vào các thị trường này
20/09/18 04:21PM
Chính sách nông nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu chính sách nhập khẩu nông sản của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam vào các thị trường này

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Trọng Khương

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Trương Thị Thu Trang, TS. Trần Công Thắng, TS. Phạm Thị Ngọc Linh, ThS. Lê Thị Hà Liên, ThS. Phan Thị Thu Hà, ThS. Vũ Huy Phúc, ThS. Nguyễn Lê Hoa, ThS. Trần Thị Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Ngọc Quế

Thời gian thực hiện: 1/2016-6/2017

Kinh phí thực hiện: 1.400 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 3419/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: ngày 08 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu nông sản sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ. Đề xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, ngoài việc đáp ứng quy định trong chính sách nhập khẩu, với thị trường Nhật Bản cần quân tâm về mẫu mã, màu sắc, sản phẩm, sử dụng những dịch vụ quen thuộc với người bản địa sẽ tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng; với thị trường Hàn Quốc cần xúc tiến thương mại để cải thiện hình ảnh sản phẩm tại Hàn Quốc và chuẩn bị cho tình huống xảy ra dịch bệnh bằng cách ứng dụng công nghệ mới để phòng dịch; với thị trường Hoa Kỳ cần tạo lòng tin với đối tác thương mại, kiểm tra kỹ các tiêu chuẩn về ATTP đã được thiết lập.

Từ khảo sát, đánh giá thực trạng và khả năng đáp ứng các yêu cầu của phía các nước nhập khẩu của nông sản Việt Nam, đề tài cho thấy, nông sản Việt Nam đã phần nào đáp ứng được các quy định của nước nhập khẩu “khó tính” như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nông sản Việt Nam muốn có chỗ đứng bền vững và thâm nhập sâu rộng vào các thị trường này không còn cách nào khác là phải nâng cao chất lượng, đảm bảo các yêu cầu ATTP và KDTV.

Đề tài đề xuất một số giải pháp cụ thể cho từng thị trường cho từng nhóm đối tượng. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ chính là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu sang thị trường này. Ngoài ra, đề tài cũng đề xuất giải pháp đối với từng tác nhân theo từng thị trường và giải pháp đối với từng ngành hàng cụ thể.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20185344-46)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ