TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 131
  • Tổng lượt truy cập: 7325461
Nghiên cứu chọn tạo 3 dòng gà lông màu thả vườn có năng suất chất lượng cao
16/04/19 02:29PM
Chăn nuôi

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo 3 dòng gà lông màu thả vườn có năng suất chất lượng cao

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Sơn

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Hồ Xuân Tùng, ThS. Vũ Chí Thiện, ThS. Nguyễn Minh Hằng, ThS. Phan Hồng Bé, ThS. Trần Văn Phượng, ThS. Hoàng Thị Nguyệt, ThS. Nguyễn Thị Dung, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS. Nguyễn Huy Tuấn

Thời gian thực hiện: 1/2013-12/2017

Kinh phí thực hiện: 2.900 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 1044/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày phê duyệt: ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

            Qua 3 thế hệ chọn lọc lai tạo, đề tài đã chọn tạo được 3 dòng gà lông màu và có các chỉ tiêu về đặc điểm ngoại hình và năng suất thịt, trứng đạt và vượt mục tiêu đề ra. Dòng VP3, VP4 và VP5 có màu lông ổn định qua các thế hệ chọn lọc. Khối lượng cơ thể 20 tuần tuổi bình quần đối với dòng VP3 gà trống 2.040g và gà mái là 1.713g, dòng VP4 gà trống 1.955g và gà mái là 1.653g, dòng VP5 gà trống 1.645g và gà mái là 1.536g. Năng suất trứng đến 68 tuần tuổi của dòng VP3 đạt 162,82 quả/mái, dòng VP4 đạt 185,73 quả/mái và dòng VP5 đạt 186,82 quả/mái. Khối lượng trứng ở 37-38 tuần tuổi dòng VP3 là 54,56g, dòng VP4: 54,76g, dòng VP5: 56,58g. Đồng thời xác định các tổ hợp lai thương phẩm 2 và 3 dòng giữa dòng trống VP3 với 2 dòng mái VP4 và VP5 đạt chỉ tiêu năng suất tốt và ngoại hình đẹp. Khối lượng cơ thể 15 tuần tuổi của con lai VP345 và VP354 có đạt tương ứng 2.080g đối với gà trống và 1.848g đối với gà mái; và 2.080g đối với gà trống 1.944g đơi với gà mái; tiêu tốn thức ăn cho 01 kg tăng khối lượng cơ thể tương ứng là 3,42; 3,23 kg. Tổ hợp lai 2 dòng VP34 và VP35 có khối lượng cơ thể 15 tuần tuổi tương ứng 2.365g; 2471g đối với trống và 1.968g; 1.993g đối với mái; tiêu tốn thức ăn cho 01kg tăng khối lượng cơ thể tương ứng là 3,0 kg và 3,17kg.

Xác định mức protein phù hợp cho 2 dòng mái ở các giai đoạn 0-8 tuần tuổi, 9-20 tuần tuổi và trên 20 tuần tuổi tương ứng là 20%-15%-19%. Trên đàn gà thịt thương phẩm cũng đã xác định được mức protein thích hợp các giai đoạn 0-4 tuần tuổi, 5-8 tuần tuổi và 9-16 tuần tuổi tương ứng là 20%-17%-16%.

Nghiên cứu đã tổng hợp và hoàn thành 3 quy trình, bao gồm: (1) Quy trình nhân giống 3 dòng gà lông màu thả vườn VP3, VP4, VP5; (2) Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà sinh sản VP4, VP5 và (3) Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà thương phẩm VP34, VP35.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20185459-61)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ