HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 103
  • Tổng lượt truy cập: 5295464
Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê chè chất lượng cao cho các vùng trồng chính
11/05/17 04:29PM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê chè chất lượng cao cho các vùng trồng chính

Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Trần Anh Hùng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai, KS. Lại Thị Phúc, KS.Nguyễn Đình Thoảng, KS. Nông Khánh Nương, CN. Vũ Thị Danh, KS.Lê Văn Bồn, KS. Lê Văn Phi, KTV. Nguyễn Phương Thu Hương

Thời gian thực hiện: 1/2011-12/2015

Kinh phí thực hiện: 3.115.428.274đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1730/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 22 tháng 5 năm 2016 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Điều tra thu thập được 9 vật liệu trong đó có 2 vật liệu tại Đà Lạt, Lâm Đồng, 03 vật liệu tại Lâm Hà, Lâm Đồng, 02 vật liệu tại Đà Ròn-Đơn Dương, Lâm Đông, 01 vật liệu nhập nội (HawaiianKona) có nguồn gốc từ đảo Hawaii được nhập năm 2013 theo đường tiểu ngạch. Năm 2015, tiếp tục thu thập 01 vật liệu tại Trạm Hành, Đà Lạt. Kết quả bước đầu thấy các tổ hợp lai sinh trưởng tốt, độ đồng đều cao về kiểu hình.

Từ 18 cá thể ở thế hệ F2 của các con lai, cho tự thụ phấn có kiểm soát đã chọn ra được 28 cá thế hệ F3. Đánh giá thế hệ F4 bước đầu chọn được 03 dòng sinh trưởng tốt và đồng đều về kiểu hình.Khảo sát dòng thuần thế hệ F5 của con lai TN1 tại Đăk Lăk và Lâm Đồng đã chọn được 4 dòng đồng đều, có khả năng sinh trưởng tốt, kháng bệnh gỉ sắt và cho năng suất, chất lượng cà phê nhân sống cao hơn giống Catimor. Khảo nghiệm 10 con lai TN chọn được 3 con lai nổi trội là TN6, TN7 và TN9.  Các con lai sinh trưởng tốt, cho sản lượng trung bình qua 4 năm thu hoạch tại các vùng trồng đạt khá cao tương ứng là 2,76; 2,94 và 2,95 tấn nhân/ha, chất lượng cà phê nhân sống đặc biệt là kích cỡ hạt, chất lượng nước uống được cải thiện hơn so với giống Catimor và các con lai TN còn lại.Khảo nghiệm các dòng thuần từ vườn tập đoàn giống nhập nội đã sơ bộ chọn được 2 dòng có năng suất cao từ 2,4-3,3kg quả tươi/cây, khối lượng 100 nhân cao hơn giống Catimor và đạt trên 16g/100 nhân, các dòng này kháng bệnh gỉ sắt cao. Mô hình thử nghiệm các giống mới tại các vùng sinh thái cho thấy các giống sinh trưởng tốt, năng suất và kích thước hạt cao hơn giống Catimor tại các vùng trồng.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175148)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY