HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 172
  • Tổng lượt truy cập: 5528490
Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn và ngắn ngày cho vùng đồng bằng sông Cửu Long
17/03/17 09:38AM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn và ngắn ngày cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tổ chức chủ trì: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi  Thị Thanh Tâm

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Phạm Thị Mùi, PGS. TS. Trần Thị Cúc Hoa, TS. Nguyễn Thị Ngọc Huê, ThS. Nguyễn Khắc Thắng, ThS. Lê Thị Mỹ Nhung, KS. Hồ Thị Huỳnh Như, TS. Ngô Lực Cường, ThS. Nguyễn Thị Phong Lan, KS. Nguyễn Thị Hoa

Thời gian thực hiện: 1/2012-6/2016

Kinh phí thực hiện: 3.950triệu

Cấp phê duyệt: Quyết định số3725/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 25 tháng 9 năm 2016 tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

 

Kết quả nghiên cứu:

Thực hiện đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu cho 330 giống lúa về các đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất, phản ứng với rầy nâu, đạo ôn, tính chịu phèn, mặn. Tạo ra được nguồn vật liệu khởi đầu nhân tạo, lai tạo được 687 tổ hợp lai, lại tạo 34 tổ hợp lai F1 để nuôi cấy túi phấn, 30 giống lúa tạo biến dị Soma và 38 giống lúa được gây biến dị đột biến. Đề tài thanh lọc rầy nâu cho 406 dòng/giống, thanh lọc bệnh đạo ôn cho 408 dòng giống lúa, thanh lọc mặn cho 433 dòng/giống lúa, thanh lọc phèn cho 305 dòng/giống và phân tích phẩm chất gạo cho 311 dòng/giống.Trong giai đoạn 2012-2016, đề tài đã công nhận sản xuất thử 04 giống OM8959, OM11735, OM10424 và OM221. Trong đó, có 03 giống lúa ngắn ngày 90-100 ngày là OM8959, OM11735, OM221 và 01 giống lúa cực ngắn ngày 85-90 ngày là OM10424. Giống khảo nghiệm triển vọng có 17 giống trong đó có 5 giống lúa cực sớm, 12 giống lúa ngắn ngày. Đề tài cũng so sánh năng suất sơ khởi 362 dòng/giống, so sánh năng suất hậu kỳ 172 dòng/giống, đưa khảo nghiệm sinh thái (Viện) 52 giống, đưa hệ thống khảo nghiệm quốc gia 32 giống, khảo nghiệm tính khác biệt (DUS) 5 giống và khảo nghiệm 05 vùng sinh thái các giống triển vọng 32 giống.

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật gieo trồng các giống lúa mới. Công thức phân thích hợp cho 2 giống lúa OM8959 và OM10424 vụ đông xuân là 100kgN/ha, 30kg P­2O5/ha và 30kg K2O/ha và vụ hè thu: 80kgN/ha, 30kg P­2O5/ha và 30kg K2O/ha. Công thức phân thích hợp cho OM11735 ở cả hai vụ đông xuân và hè thu 80kgN/ha, 30kg P­2O5/ha và 30kg K2O/ha. Mật độ thích hợp cho 3 giống ở cả hai vụ đông xuân và hè thu là 100kg/ha.

Đề tài xây dựng 03 mô hình trên quy mô 09 ha đã giảm chi phí đầu vào trung bình 7,65%. Năng suất trung bình ruộng mô hình tăng 21,42% trong khi đó giá thành trung bình giảm 19,39%, lợi nhuận tăng từ 19,7% đến 42,8% so với ruộng nông dân.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175117-19)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY