HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 88
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.233
Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn và ngắn ngày năng suất cao phù hợp với vùng sinh thái Nam Trung bộ
14/01/21 03:09PM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn và ngắn ngày năng suất cao phù hợp với vùng sinh thái Nam Trung bộ

Tổ chức chủ trì: Viện KHKT nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Văn Quỳnh

Các cá nhân tham gia đề tài: KS. Nguyễn Thị Huyền, KS. Trần Thị Mai, KS. Tạ Thị Huy Phú, KS. Trần Vũ Bích Kiều, KS. Phạm Văn Nhân, KS. Nguyễn Thị Kiều Tiên

Thời gian thực hiện: 01/2013-06/2018

Kinh phí thực hiện: 3650 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 3209/QĐ-BNN-KHCN ngày 13 tháng 08 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày nghiệm thu: Ngày 28 tháng 08 năm 2018

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài hàng năm đã duy trì trên 130 nguồn gen, lai tạo 216 tổ hợp lai theo hướng chọn lọc ngắn ngày, năng suất cao, phẩm chất gạo tốt kể cả lúa nếp. Đánh giá, chọn dòng phân li trên dưới 2000 dòng năm, thu được là 65 dòng phân li thế hệ F3, 18 dòng quan sát thế hệ F5-F9 và 05 dòng giống khảo nghiệm sản xuất. 24 dòng giống đã được xác định tính kháng rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá và 17 dòng giống đánh giá phẩm chất gạo phục vụ công tác chọn lọc và công nhận giống.

Đề tài khảo nghiệm sản xuất nhiều tiểu vùng cho 10 giống (ANS1, ANS2, AN14-7, AN259-1, AN208, AN27, AN164, AN277, AN132 và AN129), khảo nghiệm VCU 4 giống (ANS1, ANS2, AN27 và HQ7) và khảo nghiệm DUS 2 giống (ANS1, ANS2). Công nhận cho 03 giống lúa (ANS1, ANS2 và AN27) trong đó 2 giống lúa ngắn ngày và một giống  lúa cực ngắn ngày (ANS2). Một giống lúa ngắn ngày đã được công nhận chính thức (ANS1).

Xây dựng 11 mô hình giới thiệu các giống lúa mới và nghiên các thí nghiệm về thời vụ gieo sạ 8 trà gieo. Xác định được công thức phân bón, công thức phân bón tốt nhất 100N-80P2O5- 60 K2O và 80N-60P2O5-60 K2O kg ha. Khuyến cáo với giống lúa ngắn ngày bố trí mật độ 80 kg ha, vùng nông dân quen sạ dày bố trí không quá 100 kg ha để lúa sinh trưởng tốt và cho năng suất cao nhất.

 

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- VDHNTB1)

TRANG CHỦ