HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 125
  • Tổng lượt truy cập: 5295497
Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2, 3 dòng cho các tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long
26/12/16 10:21AM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2, 3 dòng cho các tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long

Tổ chức chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Hùng Phong

Các cá nhân tham gia đề tài: PGS. TS. Nguyễn Trí Hoàn, ThS. Lê Diệu My, ThS. Nguyễn Văn Thư, ThS. Nguyễn Văn Năm, KS. Trịnh Thị Liên, KS. Nguyễn Hoàng Oanh, PGS. TS. Nguyễn Thị Trâm, ThS. Dương Thành Tài, ThS. Nguyễn Quang Bình

Thời gian thực hiện: 1/2011-12/2015

Kinh phí thực hiện: 8.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1730/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 06 tháng 6 năm 2016 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

 Đã chọn lọc, làm thuần và đưa vào sử dụng lai tạo tổ hợp lai mới 05 dòng CMS mới gồm 211A, 279A, 12A, 13A, CT6A-7. Chọn tạo được 9 dòng CMS triển vọng: 8A, 135A, 157A, 248A, 11A, CT2A-11, CT60A-9, CT139A-5, CT140A-55. Làm thuần và khai thác sử dụng 06 dòng CMS nhập nội. Chọn tạo các dòng CMS mới đang ở sản phẩm trung gian.

Làm thuần và sử dụng 06 dòng TGMS mới: AMS-34S, AMS-35S, AMS-36S, AMS-37S, T1S-96BB trong đó 01 dòng TGMS mới được cải tạo, làm thuần từ nguồn nhập nội: AMS30S. Các dòng mẹ này có thời gian sinh trưởng ngắn, tính bất dục ổn định, ngưỡng nhiệt độ gây chuyển hóa tính dục thấp (23,5-24,5) độ thuần cao, khả năng chống chịu sâu bệnh khá, tỷ lệ thò vòi nhụy và sức sống vòi nhụy cao (70-90% tùy từng dòng), có khả năng kết hợp tốt, khả năng sản xuất hạt giống F1 đạt 2,5-4,0 tấn/ha. Chọn tạo các dòng TGMS đang ở sản phẩm trung gian.

Chọn tạo được 17 dòng bố mới đưa vào sử dụng. Trong đó, 10 dòng bố mang gen kháng bạc lá đã thuần, 05 dòng bố mới ngắn ngày mang ghen kháng rầy nâu và đạo ôn, 02 dòng bố thớm R7 và RA26. Chọn tạo dòng bố ở sản phẩm trung gian.

Trong giai đoạn 2011-2015, đã lai tạo và khảo sát 2.238 tổ hợp lúa lai 3 dòng lựa chọn được 184 tổ hợp sơ bộ, khảo nghiệm tác giả 67 giống. Lai tạo và khảo sát 4.165 tổ hợp lúa lai hai dòng lựa chọn được 288 tổ hợp sơ bộ, khảo nghiệm tác giả 59 giống. Hoàn thiện quy trình nhân dòng bố, mẹ, sản xuất hạt F1 và kỹ thuật canh tác lúa lai thương phẩm.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20165036)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY