HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 152
  • Tổng lượt truy cập: 10.251.634
Nghiên cứu chọn tạo giống ngô có năng suất chất xanh và chất lượng cao làm thức ăn gia súc
25/01/22 08:41AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống ngô có năng suất chất xanh và chất lượng cao làm thức ăn gia súc

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Thị Minh Tâm

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Nguyễn Văn Trường; ThS. Ngụy Thị Hương Lan; KS. Nguyễn Thị Kim Lệ; TS. Đào Ngọc Ánh; ThS. Nguyễn Thị Thanh; ThS. Dương Thị Thu Anh; ThS. Bùi Xuân Mạnh; CN. Nguyễn Thị Ánh Thu; ThS. Tạ Thị Thùy Dung; ThS. Nguyễn Phúc Quyết; KS. Nguyễn Như Tiền; KS. Đào Thị Tại; KS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên; KS. Nguyễn Ngọc Diệp; KTV Hoàng Anh Tuấn; KTV Nguyễn Thị Mai

Thời gian thực hiện: 2016-2020

Kinh phí thực hiện: 5.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 537/QĐ-BNN-KHCN ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: ngày 03 tháng 02 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu đã tạo ra 9 dòng ngô mới (gồm 6 dòng tự phối, 3 dòng đơn bội kép) từ các nguồn vật liệu khác nhau là SK2-VNX16, SK5-VNX16, SK11-VNT16, SK12-VNX17, SK2, SK5, CN3/B16-16, CN4/B16-17, CN7/B17-5 có các đặc điểm nông sinh học phù hợp cho mục tiêu lai tạo giống ngô thu sinh khối. Các dòng tham gia là dòng bố/mẹ của 2 giống ngô sinh khối mới và một số tổ hợp lai triển vọng.

Đề tài đã tạo ra 02 giống ngô mới VN172 và MN2 được Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận cho sản xuất thử từ năm 2019 và xác định được 7 tổ hợp lai triển vọng là ĐH17-5, HG17-1, CN18-7, CN19-10, CN19-11, K09 x SSC601.4, N4 x SSC601.2 có năng suất chất xanh đạt trên 50 tấn/ha, chất lượng chất xanh cao. Và xây dựng được 01 quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 cho giống ngô VN172, 02 quy trình kỹ thuật canh tác cho 2 giống ngô mới VN172 và MN2. Xây dựng 02 mô hình sản xuất thử nghiệm hạt lai F1 giống ngô VN172 và MN2, quy mô 0,5 ha/mô hình, năng suất hạt F1 đạt trên 2,5 tấn/ha; 04 mô hình sản xuất thử nghiệm giống ngô mới, 2 ha/mô hình, trong đó 02 mô hình giống VN172 ở phía Bắc và 02 mô hình giống MN2 ở phía Nam, năng suất chất xanh của các mô hình đạt 53,0 – 76,2 tấn/ha. Các mô hình có tính đại diện và thuyết phục cao.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20216083/GGN 21- 04-025)

TRANG CHỦ