HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 45
  • Tổng lượt truy cập: 5301072
Nghiên cứu chọn tạo giống xoài cho các tỉnh phía Nam
21/07/17 01:54PM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống xoài cho các tỉnh phía Nam

Tổ chức chủ trì: Viện Cây ăn quả miền Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Thị Bé Bảy

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Trần Thị Oanh Yến, KS. Huỳnh Văn Chánh, KS. Hồ Thị Ngọc Hải, TS. Phan Thanh Hải, KS. Lê Thị Tâm Hiền, KS. Phạm Thị Mười, KS. Lê Thị Huyền

Thời gian thực hiện: 1/2011-6/2016

Kinh phí thực hiện: 2.750 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4246/QĐ-BNN-KHCN ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 18 tháng 11 năm 2016 tại Tiền Giang

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu mới bằng phương pháp lai hữu tính và xử lý tai gamma trên mầm ngũ đã tạo được 1.359 dòng xoài con lai và 652 dòng xoài cát Hòa Lộc xử lý đột biến. Chọn lọc dòng xoài lai XL-049 có vỏ quả dày (1,59-1,62 mm) và phẩm chất ngon tương đương xoài cát Hòa Lộc. Tuyển chọn giống xoài cát Hòa Lộc và giống Yellow Gold cho khảo nghiệm rộng. Chọn lọc thêm 2 dòng xoài mới XL-080 và XL-083 có độ dày vỏ quả 1,6-1,7mm, khối lượng 323,3-499,6g, độ brix (20,2-21,1%) và tỷ lệ thịt (72,5-84,3%) và chất lượng quả tương đương giống xoài cát Hòa Lộc.

Khảo nghiệm 8 dòng xoài cát Hòa Lộc được tuyển chọn qua phục tráng giống tại Tiền Giang thông qua đánh giá sinh trưởng, chất lượng quả ngon, độ brix từ 19,36-20,13%, tỉ lệ ăn được 70,5-76,73% và độ dày vỏ trong năm 2014-2015. Qua ghi nhận  cho thấy dòng xoài HL27 cho năng suất quả/cây cao nhất 9,2kg/cây sau 6 năm trồng khảo nghiệm.

Khảo nghiệm VCU và DUS của giống của 2 dòng xoài con lai được tuyển chọn sau 42 tháng trồng cho thấy dòng xoài lai XL-049 có các chỉ tiểu về tăng trưởng tương đương với giống xoài Cát Hòa Lộc và giống Vandyke; khối lượng và chất lượng quả tồi hơn giống xoài Cát Hòa Lộc và giống Vandyke. Xoài lai XL-049 có 9/57 tính trạng khác biệt so với giống xoài cát Hòa Lộc và có 15/57 tính trạng khác biệt so với giống xoài Vandyke.

Khảo nghiệm VCU và DUS của giống của 6 dòng xoài tuyển chọn từ xử lý đột biến cho thấy dòng xoài 3.0-69 có tăng trưởng chiều cao, đường kính tán cây, tỷ lệ chồi ra hoa trên cây, tỷ lệ đậu trứng cá và tỷ lệ đậu quả giai đoạn quả già cao hơn các dòng xoài còn lại trong khảo nghiệm. Dòng 3.5-157 và 3.5-160 có một số chỉ tiêu chất lượng quả tốn hơn các dòng/ giống xoài còn lại. Dòng xoài 3.5-157 có 8/57 và dòng xoài 3.5-163 có 9/57 tính trạng khác biệt với giống xoài cát Hòa Lộc.

Khảo nghiệm một số giống xoài triển vọng cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ được tuyển chọn từ các tỉnh Nam Bộ qua 48 tháng trồng, bước đầu  có 5 giống đã ra hoa là Yellow Gold, Bankhunxi, cát trắng, cát Hòa Lộc và E2R2 trong đó giống Yellow Gold cho quả cao nhất (3,7 quả/cây).  Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm rộng 1 giống xoài ăn xanh và 1 giống xoài ăn chín có triển vọng cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm 4 dòng xoài vỏ dày và chất lượng tương đương với giống xoài cát Hòa Lộc tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ sau 30 tháng trồng thử nghiệm các cây xoài sinh trưởng khá đồng đều.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT2017508)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY