TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 199
  • Tổng lượt truy cập: 6004878
Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống tằm sắn cho các tỉnh miền núi phía Bắc
15/09/17 11:03AM
Chăn nuôi

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống tằm sắn cho các tỉnh miền núi phía Bắc

Tổ chức chủ trì: Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Len

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Nguyễn Trung Kiên, KS. Phạm Xuân Thu, KS. Nguyễn Thị Hương, KS. Nguyễn Văn Dũng, ThS. Ngô Thị Linh Hương, ThS. Lê Thị Thanh Huyền, KS. Nguyễn Thị Nhàn, ThS. Đỗ Văn Nguyên, KS. Lê Thị Xuân, KS. Trần Thị Hoàn Liên, KS. Lê Thị Kim Việt

Thời gian thực hiện: 1/2012-12/2016

Kinh phí thực hiện: 2.950 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1736/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 26 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã chọn tạo được 3 giống tằm sắn PQ1 cho vụ hè, giống TS3 cho vụ thu và giống TS5 làm thực phẩm có năng suất cao, chất lượng tốt thích hợp với điều kiện khí hậu của các tỉnh miền núi phía Bắc. Ba giống tằm sắn mới chọn tạo đã được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và được đặt tiên là giống TS1-H cho vụ hè, TS1-T cho vụ thu và TS1-TP làm thực phẩm.

Nghiên cứu xác định được chất lượng lá sắn dùng cho nuôi tằm của 4 giống sắn KM94, KM98-7, KM60 và KM21-12, cả 4 giống này đều có thể sử dụng lá để nuôi tằm sắn. Trong đó lá của giống KM94 cho kết quả tốt nhất, tiếp đến là lá giống KM21-12, hai giống KM60 và KM98-7 có kết quả nuôi tằm tương đương với giống địa phương xanh Vĩnh Phú.

Đề tài xây dựng được 2 quy trình kỹ thuật có giá trị nghiên cứu và chỉ đạo sản xuất: quy trình nuôi và sản xuất trứng giống tằm sắn, quy trình kỹ thuật trồng và khai thác lá sắn nuôi tằm. Xây dựng được 6 mô hình trong đó 3 mô hình sản xuất thử nghiệm trứng giống và 3 mô hình nuôi các giống tằm sắn mới chọn tạo tại Phú Thọ và Yên Bái

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175250)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ