HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 51
  • Tổng lượt truy cập: 5301082
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chính sách phát triển sinh kế bền vững đối với cộng đồng ngư dân vùng bãi ngang ven biển
21/07/17 01:59PM
Chính sách

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chính sách phát triển sinh kế bền vững đối với cộng đồng ngư dân vùng bãi ngang ven biển

Tổ chức chủ trì: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quang Dũng

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Cao Phương Nhung, TS. Hoàng Tuấn Hiệp, ThS. Trần Thúy Hải, ThS. Cao Vũ Dũng, CN. Nguyễn Văn Lý, CN. Trần Thị Phương Lan, CN. Vũ Thị Huyền, CN. Nguyễn Văn Quân, CN. Nguyễn Văn Thanh

Thời gian thực hiện: 1/2013-12/2014

Kinh phí thực hiện: 1.600 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 5098/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 13 tháng 12 năm 2014 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân vùng bãi ngang ven biển và rút ra bài học kinh nghiệm về phát triển sinh kế bền vững thông qua việc đánh giá các bài học kinh nghiệm trong nước (tại Cù Lao Chàm, đầm phá Tam Giang) và ngoài nước (tại Philipin và Thái Lan). Đánh giá chi tiết và đa chiều vè hiện trạng các hoạt động sinh kế (về nguồn lực sinh kế, chiến lược sinh kế, các rủi ro sinh kế, các xu hướng, cú sốc) và cơ hội sinh kế của cộng đồng ngư dân vùng bãi ngang, làm cơ sở quan trọng cho việc đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp

Đánh giá ưu và nhược điểm của một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hiện nay của Nhà nước và của các địa phương. Từ đó, đề tài đề xuất các nhóm chính sách phù hợp và đặc thù cho việc phát triển sinh kế vùng bãi ngang

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175211-17)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY