TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 64
  • Tổng lượt truy cập: 6713580
Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm Aminoethoxyvinylglycine (AVG) ức chế sinh tổng hợp ethylene từ vi khuẩn Streptomyces sp. để kéo dài thời gian thu hoạch quả tươi
17/10/18 10:50AM
Chế biến và thương mại

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm Aminoethoxyvinylglycine (AVG) ức chế sinh tổng hợp ethylene từ vi khuẩn Streptomyces sp. để kéo dài thời gian thu hoạch quả tươi

Tổ chức chủ trì: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Nguyện

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Phạm Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ThS. Vũ Thu Diễm, ThS. Nguyễn Tuấn, ThS. Nguyễn Tiến Nam, ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng, CN. Đỗ Tất Thủy, KS. Lê Thị Trang

Thời gian thực hiện: 1/2015-12/2017

Kinh phí thực hiện: 2.900 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1142/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày phê duyệt: ngày 19 tháng 04 năm 2018 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã phân lập được 02 chủng là Streptomyces sp. S2 và Streptomyces sp.S6 có khả năng sinh tổng hợp AVG đat trên 50 mg/L lần lượt là 50,7; và 51,5 mg/l trên môi trường Gause II. Các chủng được định tên bằng giải trình trự AND với tên lần lượt là Stretomyces lividans và Streptomyces parvulus và cả 02 chủng đều được xác định là các chủng an toàn. Sản xuất thành công 6,2 kg chế phẩm AVG, LD50= (19,167±0,539) g mẫu thử/kg chuột, an toàn về chỉ tiêu vi sinh và kim loại năng so với mức tiêu ban đầu là 5 kg chế phẩm AVG, LD50>7000 mg/kg, an toàn với người và động vật.

Nghiên cứu và xây dựng được môi trường MT2 và quy trình lên men cho chủng Streptomyces sp.S6 cho khả năng sinh tổng hợp vượt xa yêu cầu trên 50 mg/l là 680 mg/l. Nghiên cứu và xây dựng thành công 01 quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm AVG dạng bột quy mô 6,2 kg/mẻ với hàm lượng AVG đạt 10%. 

Xây dựng 01 mô hình ứng dụng chế phẩm AVG tạo ra ở giai đoạn cận thu hoạch cho quả cam tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên quy mô 2ha. Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chế phẩm AVG giai đoạn cận thu hoạch cho quả cam (Citrus ciensis) để kéo dài thời gian thu hoạch.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20185430-31)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ