HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 212
  • Tổng lượt truy cập: 10.251.718
Nghiên cứu công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và nội thất tại vùng Tây Bắc (Mã số đề tài: KHCN-TB/13-18)
07/01/22 08:28AM
Chủ đề: Lâm nghiệp

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và nội thất tại vùng Tây Bắc (Mã số đề tài: KHCN-TB/13-18)

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Công nghiệp Rừng- Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ:  TS. Nguyễn Quang Trung

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị PhượngThS. Phạm Thị Thanh MiềnThS. Hà Tiến MạnhThS. Vũ Đình ThịnhTS. Bùi Duy Ngọc ThS. Nguyễn Xuân QuyềnTS. Nguyễn Đức Thành PGS.TS. Cao Quốc AnThS. Lê Hiếu VănGS.TS. Trần Văn Chứ

Thời gian thực hiện: 2017-2019

Kinh phí thực hiện: 6.600 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4088/QĐ-ĐHQGHN của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2019

Nghiệm thu: ngày 13 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã đánh giá tiềm năng nguồn nguyên liu và thc trng sdng mt sloài tre ti mt stnh vùng Tây Bc. Phân tích mt số đặc tính chyếu có liên quan ca mt sloài tre ti Tây Bắc đáp ng yêu cu nguyên liu sn xut tre ép khi.

Nghiên cu công nghxlý nguyên liu tre đáp ứng yêu cu sn xut tre ép khi và la chn các thông scông nghto tre ép khi phù hp vi 02 loài nguyên liu tre quy mô thí nghim.

Xây dựng quy trình sn xut vt liu ni tht và vt liu xây dng ttre ép khối đáp ứng yêu cầu làm vật liệu xây dựng, nội thất thân thiện môi trường, bao gồm các công đoạn: Nguyên liệu- Sơ chế nan- Xử lý nan- Sấy nan- Ngâm keo- Sấy sau ngâm keo-Ép nguội- Sấy khuôn- Tháo khuôn- Thành phẩm. Với nguyên liệu sản xuất vật liệu nội thất, sau khi bước sơ chế nan cần thêm công đoạn tẩy trắng bằng H2O2, nhiệt độ 100oC, thời gian 1h.

Đề tài đã nghiên cu xây dng mô hình ng dng công nghsn xut tre ép khi quy mô

1500m3/năm tại Tây Bc. Thiết kế và xây dng 01 nhà sàn truyn thng của vùng Tây Bắc với din tích 70m2 tvt liu tre ép khi ti tnh Lai Châu.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (2101001))

 

 

 

 

TRANG CHỦ