HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 194
  • Tổng lượt truy cập: 5522795
Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá Nhụ 4 râu (Eleutheronema tetradactylum)
11/05/17 04:23PM
Thủy sản

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá Nhụ 4 râu (Eleutheronema tetradactylum)

Tổ chức chủ trì:Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thế Mưu

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Bùi Văn Điền, ThS. Cao Văn Hạnh, ThS. Đặng Thị Dịu, KS. Nguyễn Hữu Tích, KS. Nguyễn Đức Tuấn, KS. Phạm Văn Thìn, ThS. Đỗ Xuân Hải, KS. Vũ Văn Sáng, ThS. Cao Khánh Ly

Thời gian thực hiện: 1/2012-12/2014

Kinh phí thực hiện: 2.200 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 272/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

Ngày phê duyệt: Họp ngày 27 tháng 6 năm 2015 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học sinh sản của cá nhụ 4 râu trong điều kiện nuôi.

Nghiên cứu đã thử nghiệm thành công sản xuất giống nhân tạo cá nhụ ở quy mô thí nghiệm. Kết quả thử nghiệm ương nuôi cá nhụ ở điều kiện thí nghiệm đã tạo ra được 175.500 cá giống cỡ 3-5cm, tỷ lệ sống trung bình cho 5 đợt ương là 25,80%.

Đàn cá bố mẹ không nhiễm VNN và đã xác định được 01 loài ký sinh trung Cryptocaryon sp. ký sinh trên đàn cá bố mẹ với tỷ lệ nhiễm thấp tương ứng 5,8-14,5%.

Đề tài đã đưa ra dự thảo quy trình công nghệ sản xuất giống cá nhụ 4 râu với các chỉ tiêu: tỷ lệ thành thục >90%, tỷ lệ cá cái tham gia sinh sản và đẻ trứng >90%, tỷ lệ thụ tinh >90%, tỷ lệ nở của trứng >90%, tỷ lệ ương lên cá giống >25%.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175142-43)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY