HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 181
  • Tổng lượt truy cập: 10.251.863
Nghiên cứu đánh giá xu thế diễn biến, tác động của hạn hán, xâm nhập mặn đối với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó
10/01/22 08:41AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá xu thế diễn biến, tác động của hạn hán, xâm nhập mặn đối với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó (Mã số đề tài: KC08/16-20)

Tổ chức chủ trì: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực sông biển-Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Hồ Việt Cường

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh; PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng; PGS.TS. Phạm Đình; ThS.Đào Văn Khương; TS. Lê Xuân Quang; GS.TS. Phạm Thị Hương Lan; PGS. TS. Trần Ngọc Anh; TS. Đào Đình Châm; PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng; TS.Trịnh Quang Toàn; ThS.Trần Văn Bách; ThS. Phạm Thị Lan Hương; KS. Nguyễn Quang Chiến

Thời gian thực hiện: 2016-2020

Kinh phí thực hiện: 9.700 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1738/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 25 tháng 06 năm 2020

Nghiệm thu: Ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng diễn biến của các yếu tố khí tượng, thủy văn, dòng chảy, thảm phủ,... và cơ chế tác động của chúng đến hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình; Các khả năng diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn dưới tác động của phát triển kinh tế - xã hội vùng thượng lưu, biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu dùng nước ở vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình. Đề xuất được các giải pháp để quản lý và ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn cho vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình.

(Nguồn: Thông báo Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ- - 17831/202105)

TRANG CHỦ