HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 54
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.725
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể cải thiện và bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
24/05/23 07:30AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể cải thiện và bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (mã số: KC.08.30/16-20)

Tổ chức chủ trì: Viện khoa học thủy lợi miền Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Thế Vinh

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Trần Thị Thu Hương; GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên; GS.TS. Nguyễn Tất Đắc; PGS.TS. Huỳnh Thanh Sơn; PGS.TS. Chế Đình Lý; TS. Lâm Vừ Thanh Nội; ThS. Đồng Thị An Thụy; ThS. Dương Thị Thành; ThS. Nguyễn Đăng Luân; ThS. Đào Thu Hà

Thời gian thực hiện: 06/2016-12/2020

Kinh phí thực hiện: 6.200 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3370/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 14 tháng 01 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng, dự báo được tác động của các kịch bản phát triển kinh tế-xã hội, tác động của biển và các yếu tố thượng nguồn đến môi trường nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất được các giải pháp tổng thể cải thiện và bảo vệ môi trường nước nhằm đáp ứng yêu cầu của các ngành kinh tế và áp dụng thử nghiệm được các giải pháp cải thiện và bảo vệ môi trường.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 02/2022-18752)

TRANG CHỦ