HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 120
  • Tổng lượt truy cập: 12.142.075
Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long
01/06/23 08:54AM
Chủ đề: Môi trường

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long (mã số: BĐKH/16-20)

Tổ chức chủ trì: Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Phong Lan

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thế Cường; TS. Trần Ngọc Thạch; TS. Nguyễn Thúy Kiều Tiên; TS. Đoàn Mạnh Tường; GS.TS. Võ Quang Minh; PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung; TS. Vũ Anh Tuấn; PGS.TS. Tô Văn Thanh; ThS. Phan Thị Anh Thơ

Thời gian thực hiện: 12/2018-12/2020

Kinh phí thực hiện: 4.500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2925/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghiệm thu: ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Xây dựng cơ sở khoa học đề xuất mô hình, giải pháp phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu cho các tiểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đã xác lập được cơ sở khoa học phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) phù hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long. Đánh giá thực trạng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tiểu vùng sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất mô hình và giải pháp phát triển bền vững cho các tiểu vùng sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 3/2022-19032)

TRANG CHỦ