TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 62
  • Tổng lượt truy cập: 6713600
Nghiên cứu đề xuất mô hình và chính sách, giải pháp phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi ở Việt Nam
02/07/19 09:42AM
Nông nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình và chính sách, giải pháp phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi ở Việt Nam

Tổ chức chủ trì: Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trung Đông

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Bảo Trung, TS. Nguyễn Thế Phong, ThS. Hồ Mộng Hải, TS. Phạm Ngọc Dưỡng, TS. Nguyễn Công Bình, ThS. Trần Vĩnh Hoàng, ThS. Khúc Hoàng Giang, ThS. Vũ Thị Bích Quỳnh

Thời gian thực hiện: 1/2015-12/2016

Kinh phí thực hiện: 1.100 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2507/QĐ-BNN-KHCN ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: ngày 05 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

            Đề tài đã tổng hợp các lý thuyết liên quan đến mô hình và chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi. Thực hiện nghiên cứu thực tiễn ở các nước như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Malaysia; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Đề tài đã thực hiện nghiên cứu hiện trường thông qua khảo sát bán cấu trúc các doanh nghiệp, HTX/THT, nông dân và các cơ quan quản lý nhà nước ở các tỉnh gồm TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Bình Định, Thái Bình Đề tài đã đề xuất những giải pháp nhân rộng mô hình gồm: (1) Giải pháp về kinh nghiệm hình thành và phát triển các mô hình HTLK; (2) Giải pháp về kinh nghiệm hình thành và thực thi các cơ chế vận hành; (3) Giải pháp nhân rộng kinh nghiệm chia sẻ lợi ích giữa các bên.

Nghiên cứu đã đề xuất hoàn thiện các chính sách, giải pháp hệ thống liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi như: Hoàn thiện các chính sách tác động gián tiếp, trực tiếp; Các giải pháp phát triển các mô hình hợp tác liên kết sản phẩm chăn nuôi; Các giải pháp về tuyên truyền đối với người chăn nuôi về vai trò, ý nghĩa cùng hợp tác, liên kết; Giải pháp về văn hóa trong sản xuất-tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20185502-04)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ