TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1055
  • Tổng lượt truy cập: 7626650
Nghiên cứu đề xuất một số chính sách thu hút khu vực tư nhân vào đầu tư, quản lý khai thác công trình thủy lợi để cấp nước cho nông nghiệp và các ngành kinh tế khác
02/06/20 03:32PM
Thủy lợi

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số chính sách thu hút khu vực tư nhân vào đầu tư, quản lý khai thác công trình thủy lợi để cấp nước cho nông nghiệp và các ngành kinh tế khác

Tổ chức chủ trì: Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Văn Đạt

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Nguyễn Tuấn Anh, PGS. TS. Đoàn Thế Lợi, TS. Đặng Ngọc Hạnh, ThS. Ngô Quí Phú, ThS. Nguyễn Mạnh Ngọc, KS. Bùi Thị Quỳnh Nga, ThS. Nguyễn Hoài Nam, TS. Nguyễn Hữu Dũng, TS. Nguyễn Đức Việt

Thời gian thực hiện: 5/2017-6/2019

Kinh phí thực hiện: 6.500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3413/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: ngày 18 tháng 09 năm 2019 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Các hệ thống công trình thủy lợi vừa và lớn ở nước ta đã được đầu tư xây dựng nhưng đang bị xuống cấp nhanh. Các loại hình công trình, mức độ phổ biến của từng loại hình công trình thủy lợi cũng thay đổi giữa các vùng sinh thái (vùng kinh tế). Tương tự như vậy, loại hình sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cũng không giống nhau giữa các vùng. Điều đó ảnh hưởng đến sự tham gia và mức độ tham gia của khu vực tư nhân trong các dự án thủy lợi.

Cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi khá nhiều. Về cơ bản, hệ thống pháp luật và chính sách hiện hành đều quy định hệ thống thủy lợi nói chung và công trình thủy lợi nói riêng là hệ thống hạ tầng thiết yếu, Nhà nước có trách nhiệm đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, sự chồng chéo, bất cập và khoảng chống tồn tại trong hệ thống chính sách chưa thúc đẩy được tư nhân tham gia trong các dự án đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Việc hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý Nhà nước về đầu tư theo hình thức công tư chưa hoàn thiện. Tham gia của khu vực tư nhân vào đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện nay còn rất hạn chế. Trong khi đó việc thanm gia đầu tư của khu vực tư nhân trong đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thủy lợi thiết yếu, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi không những giải quyết được vấn đề khó khăn về ngân sách mà còn phát huy được năng lực, sự sáng tạo của các nhà đầu tư trong các khâu xây dựng, quản trị, quản lý kinh doanh dự án.

Đề tài đã đề xuất cơ chế, chính sách thu hút khu vực tư nhân tham gia vào đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình thủy lợi. Triển khai công cụ hỗ trợ triển khai dự án PPP trong lĩnh vực thủy sản gồm Bộ công cụ hỗ trợ tính toán giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi phục vụ triển khai trong đầu tư, quản lý khai thác công trình thủy lợi và Sổ tay hướng dẫn quy trình đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi với sự tham gia của khu vực tư nhân.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20195802-03)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ