TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 70
  • Tổng lượt truy cập: 6847564
Nghiên cứu diễn biến và giải pháp hạn chế, phục hồi môi trường đất trồng lúa bị suy thoái vùng Đồng bằng sông Cửu Long
09/08/19 10:48AM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu diễn biến và giải pháp hạn chế, phục hồi môi trường đất trồng lúa bị suy thoái vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tổ chức chủ trì: Viện Môi trường Nông nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Mạnh Thắng

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Hoàng Thị Ngân, PGS.TS. Phạm Quang Hà, PGS.TS. Mai Văn Trịnh, ThS. Bùi Thị Phương Loan, KS. Nguyễn Thanh Hòa, ThS. Đỗ Thu Hà, ThS. Nguyễn Thị Thơm, ThS. Phan Hữu Thành, ThS. Nguyễn Thanh Cảnh, KS. Nguyễn Thị Khánh, TS. Nguyễn Quang Chơn, TS. Vũ Tiến Khang, ThS. Nguyễn Quang Huy

Thời gian thực hiện: 1/2015-6/2018

Kinh phí thực hiện: 3.800 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 2929/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày phê duyệt: ngày 02 tháng 8 năm 2018 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã tổng quan được hiện trạng sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long, tổng quan được các vấn đề, loại hình suy thoái đối với đất sản xuất nông nghiệp và đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như các vấn đề suy thoái đất nông nghiệp của các nước trong khu vực. Đề tài đánh giá diễn biến môi trường đất lúa có nguy cơ bị suy thoái vùng đồng bằng sông Cửu Long, đưa ra được các yếu tố suy thoái môi trường đất lúa, lượng hóa được mức độ suy thoái vật lý, hóa học trên đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhận diện được các nguyên nhân chính gây suy thoái đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long (trên 3 nhóm đất mặn, đất phèn và đất phù sa thâm canh) và đưa ra được một số giải pháp (chính sách, quy hoạch, kỹ thuật canh tác,…) nhằm phục hồi các vùng sản xuất lúa bị suy thoái cũng như giảm thiểu các tác động gây suy thoái đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ tái cơ cấu sản xuất lúa cũng như ngành nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đề tài đã ứng dụng một số phần mềm mô phỏng để dự báo năng suất cũng như chất lượng môi trường đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2035 theo kịch bản biến đổi khí hậu 2016 làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các giải pháp cũng như quy hoạch trong sản xuất lúa của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai. Đề tài đề xuất quy trình canh tác tổng hợp, hạn chế và phục hồi môi trường đất lúa bị suy thoái do tác động của mặn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20195565)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ