TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 117
  • Tổng lượt truy cập: 7752488
Nghiên cứu giải pháp thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng nuôi ven biển từ Vũng Tàu đến Trà Vinh
22/01/19 09:50AM
Thủy sản

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng nuôi ven biển từ Vũng Tàu đến Trà Vinh

Tổ chức chủ trì: Viện Kỹ thuật Biển, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lương Văn Thanh

Các cá nhân tham gia đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân, PGS.TS. Hoàng Văn Huân, ThS. Lương Văn Khanh, ThS. Phạm Hoài Giang, ThS. Lê Văn Tuấn, ThS. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, ThS. Lê Thị Vân Linh, ThS. Quách Đình Hùng, CN. Nguyễn Hào Quang

Thời gian thực hiện: 1/2014-12/2015

Kinh phí thực hiện: 2.700 triệu đồng

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản và thủy lợi khu vực ven biển từ Vũng Tàu đến Trà Vinh trong những năm qua và định hướng quy hoạch phát triển ngành thủy sản cho các khu vực ven biển. Đồng thời đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước trên một số kênh rạch, trong ao nuôi, khu vực cửa sông, ven biển để làm cơ sở đánh giá sự thay đổi môi trường nước phục vụ cho cấp và thoát nước nuôi trồng thủy sản. Về đánh giá chất lượng môi trường trầm tích trong các ao nuôi thủy sản vùng ven biển phản ánh chất lượng môi trường trầm tích bị ảnh hưởng bởi các chất hữu cơ dưới tác động của các chất từ nguồn thức ăn thừa trong quá trình nuôi thủy sản. Đề tài cũng đánh giá chế độ thủy văn dòng chảy và diễn biến lan truyền chất, khả năng cấp, thoát nước trong vùng bằng mô thủy lực MIKE11 và MIKE21.

Đề tài đã đưa ra các giải pháp thủy lợi phục vụ nuôi thủy sản (cấp, thoát và xử lý môi trường) cho khu vực nghiên cứu nhằm phát triển ổn định và bền vững ngành nuôi thủy sản khu vực ven biển. Xây dựng bản đồ thích nghi cho nuôi trồng thủy sản, cụ thể là nuôi tôm nước lợ khu vực ven biển. Nghiên cứu, tính toán và thiết kế và thử nghiệm mô hình nuôi tôm nước lợ đại diện và điển hình cho khu vực nghiên cứu. Mô hình sau khi nghiên cứu và tính toán được áp dụng ra ngoài thực địa đáp ứng yêu cầu của người dân, đảm bảo các yêu cầu về cấp, thoát nước, bảo vệ và xử lý môi trường cho khu vực vùng ven biển.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- 2018-7)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ Giới thiệu sách CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ