HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 135
  • Tổng lượt truy cập: 5303183
Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo một số thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất thức ăn viên nổi cho cá năng suất 0,8-1,0 tấn/giờ
12/05/17 09:33AM
Máy nông nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo một số thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất thức ăn viên nổi cho cá năng suất 0,8-1,0 tấn/giờ

Tổ chức chủ trì: Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch   

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đậu Thế Nhu

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Lê Thanh Lựu, KS. Nguyễn Quang Bộ, KS. Cao Đăng Minh, KS. Nguyễn Ngọc Tuấn, ThS. Hà Thị Hồng Điệp, ThS. Đinh Thị Hợi, ThS. Chu Văn Thuận, ThS. Trần Văn Đạt, ThS. Phạm Ngọc Tuyên

Thời gian thực hiện: 1/2014-06/2016

Kinh phí thực hiện: 3.900 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 386/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 09 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã thiết kế chế tạo các thiết bị chính trong dây chuyền thức ăn viên nổi cho cá quy mô 0,8-1,0 tấn/h bao gồm: hệ thống chuẩn bị nguyên liệu năng suất 900kg/h đạt độ nhỏ theo yêu cầu công nghệ (<500µm); hê thống ép viên bao gồm thiết bị định lượng, trộn ẩm 2 trục, máy ép viên, năng suất 1,2 tấn/h; hệ thống sấy, bao viên và làm mát, năng suất 1,2 tấn/h, độ ẩm viên<12 viên% cùng hệ thống phụ trợ.

Đề tài nghiên cứu chép mẫu làm cơ sở cho việc chế tạo thiết bị sau này khi có điều kiện công nghệ gia công.

Nghiên cứu xây dựng bộ thông số công nghệ chế biến một số loại thức ăn viên nổi cho cá cho sản phẩm viên thức ăn đạt chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất: đường kính viên 1,5-6mm, tỷ trọng viên 0,44-0,64, thời gian nổi >2,5h.

Khảo nghiệm và đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của dây chuyền cho thấy việc xây dựng mô hình sản xuất thức ăn thủy sản trên sau khi đi vào hoạt động đem lại lợi ích kinh tế thiết thực với khoảng 1 tỷ đồng trong một năm sản xuất, với mỗi ngày làm việc 1 ca thì sản lượng hàng năm trên 5 nghìn tấn.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175157-63)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY