HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 99
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.257
Nghiên cứu nhân giống rong sụn bằng phương pháp nuôi cấy mô
14/01/21 03:13PM
Thủy sản

Tên đề tài: Nghiên cứu nhân giống rong sụn (Kappaphycus alvarezii) bằng phương pháp nuôi cấy mô (mã số: 628a/HĐ-KHCN-CNSH)

Thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020

Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Duy Thu

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Phạm Thị Mát, TS. Nguyễn Văn Nguyên, KS. Nguyễn Thị Duyệt, ThS. Trần Mai Đức, ThS. Trương Văn Tuân, TS. Chennur R.K. Reddy, TS. Bùi Thị Thu Hiền, TS. Đặng Xuân Cường

Thời gian thực hiện: 2013-2016

Kinh phí thực hiện: 4200 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 1903/QĐ-BNN-KHCN ngày 22 tháng 05 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày nghiệm thu: Ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu cho thấy các dòng rong Sụn hiện có ở Việt Nam không khác nhau về chất lượng. Tuy nhiên so với trước đây, chất lượng rong Sụn hiện nay đã giảm đi về sinh trưởng và chất lượng carrageenan. Việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào cho nuôi cấy mô nên thực hiện ở Cam Ranh và Ninh Thuận trên tất cả các dòng rong hiện có.

Đề tài đã nghiên cứu xây dựng thành công quy trình nhân giống rong Sụn bằng phương pháp nuôi cấy mô. Quy trình cho tỷ lệ mẫu hình thành mô sẹo đạt >70%, tỷ lệ mô sẹo loại tốt chiếm 40-60%. Mô sẹo tốt sau khi cắt khỏi mẫu và cấy chuyển có thể tiếp tục cắt nhỏ để nhân nhanh số lượng mô sẹo. Tỷ lệ tạp nhiễm ở mẫu cấy ≤20% với đối tượng chủ yếu là vi khuẩn. Tất cả mô sẹo loại tốt đều tái sinh được thành vi mầm sau10-30 ngày. Vi mầm sau khi chuyển sang môi trường lỏng cho tỷ lệ sống 90% và tạo ra tản rong hoàn chỉnh sau 30-45 ngày. Tản rong thích nghi trực tiếp ra ngoài tự nhiên đạt kích thước 4-5cm sau 60 ngày với tỷ lệ sống đạt trung bình khoảng 60%.

Rong Sụn nuôi cấy mô được kiểm chứng có tương đồng di truyền cao với rong Sụn giống thường (rong Sụn đang trồng hiện nay). Chất lượng rong Sụn giống nuôi cấy mô khi tiến hành sinh sản sinh dưỡng không khác biệt giữa bốn thế hệ khác nhau. Rong Sụn nuôi cấy mô có tốc độ tăng trưởng là 2,47-2,56%/ngày gấp 1,08-1,12 lần so với rong giống thường. Tuy nhiên, hàm lượng carrageenan ở rong Sụn giống nuôi cấy mô chiếm từ 45,75-46,75% trọng lượng rong khô sạch với sức đông của carrageenan từ ~690-712 g/cm2 và độ nhớt từ 130-135cPs tương đương với rong giống thường và đạt tiêu chuẩn làm rong nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến.

Áp dụng quy trình nhân giống bằng nuôi cấy mô, đề tài đã tạo ra được khoảng 5 vạn tản rong giống và trồng thử nghiệm ở qui mô 01ha. Kết quả sau 45 ngày trồng thu hoạch được 22,6 tấn tươi (3.190kg rong Sụn khô). Sản lượng này cao tương đương so với sản lượng trồng rong giống thường ở cùng mô hình nhưng thời gian và chi phí đầu tư giảm đáng kể và khẳng định sử dụng rong nuôi cấy mô hiệu quả hơn so với rong giống thường.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- VHS4)

TRANG CHỦ