TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 43
  • Tổng lượt truy cập: 6713401
Nghiên cứu phân loại và đánh giá sinh trưởng một số quần đàn cá chim vây vàng ở Việt Nam
02/07/19 09:17AM
Thủy sản

Tên đề tài: Nghiên cứu phân loại và đánh giá sinh trưởng một số quần đàn cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) ở Việt Nam

Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Mai

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Tuấn, PGS. TS. Trần Thị Nắng Thu, TS. Nguyễn Hữu Đức, TS. Nguyễn Đức Bách, ThS. Võ Quý Hoan

Thời gian thực hiện: 1/2014-6/2016

Kinh phí thực hiện: 580 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4047/QĐ-BNN-KHCN ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: ngày 27 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu phân loại về hình thái trên các chỉ tiêu ngư loại học cho thấy hai dạng hình cá chim vây vàng dài và vây ngắn thuộc hai loài cá khác nhau: cá sòng mũi hếch Trachinotus blochii lacépèd, 1801 (cá chim vây vàng) và cá sòng Ấn Độ Trachinostus mookalee Cuvier, 1832 (cá chim vây ngắn). Kết quả xây dựng bộ mã vạch di truyền DNA barcode trên các nhóm cá chim vây vàng ở Việt Nam cho thấy gen ti thể MT-COI được giải trình tự đạt tiêu chuẩn là mã vạch di truyền dùng trong phân loại cá chim vây vàng với mức tương đồng 99% với ngân hàng DNA barcode trên Genbank. Bộ mã vạch di truyền sau khi xác định đã được ứng dụng để phân loại hai nhóm cá chim vây vàng ở Việt Nam, kết quả cho thấy hai loài tương ứng với hai dạng hình vây dài và vây ngắn lần lượt là Trachinotus blochii và Trachinostus ovatus. Về tốc độ tăng trưởng, sau thời gian nuôi thí nghiệm trong 6 tháng, cá chim vây vàng dạng hình vây ngắn có số lượng cơ thể lớn hơn cá chim vây dài, tốc độ tăng trưởng tương đối và tuyệt đối của cá chim vây ngắn tính trên toàn bộ thời gian nuôi nhanh hơn cá chim vây dài, tuy nhiên, hai dạng hình cá chim này có sự tương đồng về hệ số chuyển hóa thức ăn. Xét trong một thời gian nuôi ngắn hạn thì việc nuôi cá chim vây ngắn hiệu quả hơn cá chem vây dài về cỡ cá.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20185500-01)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ