HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 198
  • Tổng lượt truy cập: 5522800
Nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh virus RYSV (Rice yellow stunt virus) chẩn đoán bệnh vàng hại lúa
11/05/17 04:22PM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh virus RYSV (Rice yellow stunt virus) chẩn đoán bệnh vàng hại lúa

Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Viết Cường

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Hà Giang, ThS. Trần Thị Như Hoa, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Thời gian thực hiện: 1/2013-6/2016

Kinh phí thực hiện: 600 triệu

Cấp phê duyệt: Quyết định số 5102/QĐ-BNN-KHCN ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 19 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã tạo ra 3 nguồn kháng nguyên của virus vàng lụi là virus tinh chiết từ mô cây, protein N của virus được biểu hiện trong vi khuẩn E.coli và dịch nghiền gel polyacrylamide chứa protein N.

Sử dụng 3 nguồn kháng nguyên trên để gây miễn dịch trên thỏ tạo ra 3 nguồn kháng huyết thanh (tổng thể tích 120ml). Hiệu giá của 3 nguồn kháng huyết thanh rất cao, 1/5000 đối với kháng huyết thanh từ nguồn kháng nguyên là phân tử virus tinh chiết và 1/10000 đối với 2 kháng huyết thanh từn nguồn kháng nguyên protein N và dịch nghiền mảnh gel polyacrylamide chứa protein N. Cả 3 nguồn kháng huyết thanh đều có giá trị chẩn đoán, có thể sử dụng trực tiếp ở độ hòa loãng 1/1000.

Kháng huyết thanh từ nguồn virus tinh chiết vẫn chứa kháng thể không đặc hiệu. Loại bỏ kháng thể không đặc hiệu bằng màu nitrocellulose, tiếp theo tinh chiết kháng thể bằng sắc ký cột protein A kháng huyết thanh đã tạo ra kháng thể IgG (47mg) đặc hiệu, độ nhạy tốt, có thể phát hiện dễ dàng virus vàng lụi trên cây lúa và rầy xanh đuôi đen, có thể so được với RT-PCR.

Bệnh vàng lụi lúa khá phổ biến trên vụ mùa tại một số điểm thuộc Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng. Các giống lúa như Khang dân, Bắc thơm khá mẫn cảm với bệnh vàng lụi, cỏ lồng vực là ký chủ phụ tự nhiên của virus vàng lụi.

Đề tài đã tạo ra được 20 kít ELISA dùng kháng huyết thanh sản xuất được và xây dựng quy trình chẩn đoán ELISA cho kít này.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175140-41)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY