TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 116
  • Tổng lượt truy cập: 7752671
Nghiên cứu sản xuất thức ăn thay thế phấn hoa cho ong ngoại đảm bảo năng suất và an toàn thực phẩm
21/07/20 02:08PM
Chăn nuôi

Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất thức ăn thay thế phấn hoa cho ong ngoại (Apis mellifera) đảm bảo năng suất và an toàn thực phẩm

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Anh Tuấn

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Phạm Đức Hạnh, ThS. Bùi Trọng Diễn, ThS. Nguyễn Thông Thành, KS. Nguyễn Quốc Hùng, KS. Phạm Văn Mạnh, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, ThS. Trần Ngọc Tiến, TS. Nguyễn Quang Huyên, TS. Trần Văn Toàn

Thời gian thực hiện: 1/2017-12/2019

Kinh phí thực hiện: 4.260 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 349/QĐ-BNN-KHCN ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: Ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại thành phố Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

            Kết quả điều tra cho thấy tất cả các trại nuôi ong ngoại đều sử dụng thức ăn thay thế phấn hoa trong vụ mật keo (từ tháng 5-tháng 9) và cao su (từ tháng 10-tháng 5 năm sau). Thức ăn tạo ra chủ yếu do các hộ tự phối trộn. Nguyên liệu sử dụng làm thức ăn bao gồm bột đậu tương, đường, phấn hoa, một số khoáng và vitamin. Việc cho đàn ong ăn thức ăn bổ sung thay thế phấn hoa chủ yếu theo phương pháp đắp cục hoặc kéo chỉ lên trên mặt xà cầu nên khi quay mật đã gây tồn dư trong sản phẩm mật ong do bị rơi thức ăn vào trong quá trình quay.

Đề tài đã chọn ra 02 công thức là CT6 và CT7 có hiệu quả cao nhất tương ứng với mức protein 24% và 26% đáp ứng được các chỉ tiêu về độ mịn ≤ 500 µm, protein > 22%, độ ẩm ≤ 7% phục vụ cho sản xuất. Đồng thời sản xuất được 1200 kg thức ăn thay thế phấn hóa cho ong đảm bảo các chỉ tiêu: độ mịn ≤ 400 µm, protein 24%, độ ẩm ≤ 6%, giá thành hạ hơn so với sử dụng phấn hoa tự nhiên 40% (được cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm đạt yêu cầu). Xây dựng 01 quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng thức ăn bổ sung cho ong ngoại (Apis mellifera) đảm bảo năng suất và an toàn thực phẩm áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20205850-52)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ Giới thiệu sách CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ