TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 158
  • Tổng lượt truy cập: 7325757
Nghiên cứu sử dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong phát hiện cháy rừng và giám sát tài nguyên rừng
27/02/18 10:45AM
Lâm nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong phát hiện cháy rừng và giám sát tài nguyên rừng

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Lâm nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trần Quang Bảo

Các cá nhân tham gia đề tài: PGS. TS. Phùng Văn Khoa, GS. TS. Vương Văn Quỳnh, ThS. Nguyễn Trọng Cương, ThS. Phùng Nam Thắng, ThS. Lê Ngọc Hoàn, TS. Bùi Thị Minh Nguyệt, ThS. Nguyễn Quốc Hiệu, ThS. Nguyễn Cao Tùng, ThS. Lê Anh Hùng

Thời gian thực hiện: 1/2014-12/2016

Kinh phí thực hiện: 4.200 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 845/QĐ-BNN-KHCN ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 7 tháng 5 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đối với quy mô lớn, đề tài đã chủ động nghiên cứu các phương pháp, làm chủ công nghệ khai thác tư liệu viễn thám miễn phí để xây dựng mô hình phát hiện sớm và truyền tin cháy rừng. Đề tài đã phát triển thuật toán ATBD-MOD14 của NASA để xây dựng thuật toán của mô hình, trong đó sử dụng 4 kênh phổ 21, 22, 31 và 32 của ảnh MODIS. Từ mô hình trong phát hiện sớm và truyền tin cháy rừng từ ảnh viễn thám, đề tài đã phát triển và xây dựng phần mềm phát hiện sớm và truyền tin cháy rừng từ ảnh vệ tinh..

Đối với các khu vực có quy mô nhỏ, có nguy cơ cháy rừng cao, công tác quản lý khó khăn và tốn kém về nhân lực. Đề tài đã xây dựng mô hình phát hiện sớm và truyền tin cháy rừng từ các trạm quan trắc. Mô hình được thiết kế bao gồm, hệ thống Camera IP nhằm quay quanh trục cố định nhằm thu ảnh liên tục, phần mềm điều khiển và xử lý ảnh nhằm phát hiện cháy rừng. Mô hình có phạm vi bán kính quan sát tối đa 5000 mét, vận hành 24/24. Mô hình đã được thủ nghiệm vận hành tại một số khu vực có nguy cơ cháy rừng cao và cho kết quả chính xác 100%.

Đề tài đã ứng dụng các dữ liệu mới nhất, mở, miễn phí cho người dùng tiếp cận, ứng dụng nghiên cứu và đề xuất ra các phương pháp theo dõi, đánh giá nhanh mất rừng ở quy mô cấp huyện và xã. Các phương pháp theo dõi và đánh giá nhanh mất rừng và suy thoái rừng đã được kiểm chứng tại hai vòng nghiên cứu của đề tài (Đắc Nông và Cà Mau)

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175253-54)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ