HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 101
  • Tổng lượt truy cập: 5295461
Nghiên cứu sử dụng gỗ cáng lò (Betula alnoides Buch-Ham), vối thuốc (Schima wallichii (DC.) Korth), xà cừ lá nhỏ (Swietenia microphylla) làm nguyên liệu sản xuất đồ mộc
13/07/17 02:31PM
Lâm nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng gỗ cáng lò (Betula alnoides Buch-Ham), vối thuốc (Schima wallichii (DC.) Korth), xà cừ lá nhỏ (Swietenia microphylla) làm nguyên liệu sản xuất đồ mộc

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam           

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Duy Ngọc

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Nguyễn Văn Đức; TS. Nguyễn Tử Kim; ThS. Hà Tiến Mạnh; ThS. Nguyễn Đức Thành; ThS. Đỗ Thị Hoài Thanh; KS. Hà Thị Thu; ThS. Nguyễn Xuân Hiên; ThS. Nguyễn Xuân Quyền; ThS. Vũ Đình Thịnh; ThS. Lê Thị Hưng; ThS. Hoàng Văn Phong; KS. Tạ Thị Thanh Hương

Thời gian thực hiện: 1/2013-12/2016

Kinh phí thực hiện: 2.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 321/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 27 tháng 2 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã xây dựng cơ sở dữ liệu của gỗ Cáng lò, Vối thuốc, Xà cừ lá nhỏ sau khi tiến hành để làm nguyên liệu sản xuất đồ mộc bao gồm các thông số về thành phần hóa học, đặc điểm cấu tạo, tính chất cơ-vật lý và một số đặc tính công nghệ gia công, chế biến.

Nghiên cứu công nghệ xẻ, sấy, bảo quản gỗ Cáng lò, Vối thuốc, Xà cừ lá nhỏ. Theo đó, cả 3 loại gỗ, với cấp đường kính trung bình 20cm thì nên xẻ suốt, cấp đường kính trung bình hơn 25cm thì nên xẻ theo phương pháp bán xuyên tâm, bán tiếp tuyến. Gỗ Cáng lò xử lý bằng cả 2 phương pháp luộc và ngâm hóa chất cho hiệu quả giảm nứt vỡ và cong vênh tốt. Gỗ Cáng lò là loại thuốc dễ thấm, gỗ Vối thuốc và Xà cừ lá nhỏ có sức thấm thuốc trung bình. Hiệu lực phòng nấm mốc và mối tốt khi ngâm tẩm thuốc XM5 nồng độ 7% và LN5 nồng độ 5% cho 3 loài gỗ. Gỗ Cáng lò nên sấy ở chế độ 50-70 độ C, gỗ xẻ gỗ Vối thuốc sấy chế độ 50-55 độ C, gỗ xẻ gỗ Xà cừ lá nhỏ sấy chế độ 55-60 độ C.

Nghiên cứu xác định công nghệ phù hợp chế biến gỗ Cáng lò, Vối thuốc, Xà cừ lá nhỏ làm đồ mộc: gỗ xẻ gỗ Cáng lò làm ván sàn, làm đồ mộc ngoại thất, gỗ xẻ gỗ Vối thuốc làm đồ mộc nội thất, ván ghép thanh, ghép khối từ gỗ xà cừ lá nhỏ. Nghiên cứu tạo chi cong để làm đồ mộc từ gỗ Cáng lò, Vối thuốc. Đề xuất quy trình kỹ thuật tạo ván mỏng từ gỗ Cáng lò, Vối thuốc và ván ghép thanh, ghép khối từ gỗ xà cừ lá nhỏ.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175167-83)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY