HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 104
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.391
Nghiên cứu tạo giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả
14/01/21 03:15PM
Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả

Thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước

Tổ chức chủ trì: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Thị Cúc Hòa

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Trần Thanh Hải, GS.TS. Phạm Văn Lầm, TS. Nguyễn Phước Đằng

Thời gian thực hiện: 01/2011-12/2016

Kinh phí thực hiện: 3950 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 2800/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 06 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày nghiệm thu: Ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kết quả nghiên cứu:


Đề tài đã chọn tạo được 3 dòng đậu tương biến đổi gen triển vọng có tính kháng cao ruồi đục thân và sâu đục quả, có năng suất cao và chất lượng hạt tốt gồm: T6HCW4-1-5-9-1-1-2, T6HCW4-1-5-9-7-9-3 và T5HCW3-2-2-2-10-5. Ba dòng T6HCW4-1-5-9-1-1-2, T6HCW4-1-5-9-7-9-3 và T5HCW3-2-2-2-10-5 đã được chọn đến thế hệ T5, T6. Kết quả phân tích Southern blot cho thấy ba dòng T6HCW4-1-5-9-1-1-2, T6HCW4-1-5-9-7-9-3 và T5HCW3-2-2-2-10-5 có sự hiện diện của gen soycry1Ac được chuyển nạp và gen đã biểu hiện với hàm lượng protein Cry1Ac cao. Ba dòng T6HCW4-1-5-9-1-1-2, T6HCW4-1-5-9-7-9-3 và T5HCW3-2-2-2-10-5 có tính kháng cao kháng sâu đục quả và ruồi đục thân ở đậu tương, có năng suất cao và chất lượng (hàm lượng protein và hàm lượng dầu) tốt.

Đề tài đã hoàn thiện quy trình đánh giá, chọn lọc và thử nghiệm cây đậu tương chuyển gen.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- VL2)

TRANG CHỦ