HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 198
  • Tổng lượt truy cập: 10.252.109
Nghiên cứu, thử nghiệm một số giống khoai tây mới có năng suất, chất lượng cao tham gia vào chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
17/01/22 04:34PM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, thử nghiệm một số giống khoai tây mới có năng suất, chất lượng cao tham gia vào chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Mã số đề tài: 58/ĐTKHVP 2018-2019

Tổ chức chủ trì: Viện Sinh học Nông nghiệp- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Xuân Trường

Thời gian thực hiện: 2017-2019

Kinh phí thực hiện: 1.500 triệu đồng

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã nghiên cứu tổng quan tình hình về khoai tây.  Đánh giá thực trạng sản xuất khoai tây tại vùng trồng thuộc phạm vi của đề tài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, quy mô 09 xã thuộc 03 huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Yên Lạc. Khảo nghiệm 06 giống khoai tây mới Amanda (Đức), Ultra (Đức), Opal (Đức), Toscana (Đức), Bliss (Úc), Doo-Beak (Hàn Quốc). Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác cho 2 giống khoai tây đã được chọn lựa cho tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm thời vụ trồng, mật độ trồng và phân bón, quy mô 15 sào.

Khảo nghiệm sản xuất và xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ cho 02 giống sau khi đã chọn lọc, quy mô 15ha tại 03 huyện. Đánh giá về tình hình sinh trưởng, phát triển, thích nghi của giống khoai tây mới và các mô hình có liên quan. Đề xuất các giải pháp phát triển, nhân rộng giống khoai tây mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

 (Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN - 35/202105)

TRANG CHỦ