TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 156
  • Tổng lượt truy cập: 7325751
Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám xác định nồng độ bùn cát lơ lửng phục vụ dự báo diễn biến vùng cửa sông ven biển
27/02/18 10:47AM
Thủy lợi

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám xác định nồng độ bùn cát lơ lửng phục vụ dự báo diễn biến vùng cửa sông ven biển

Tổ chức chủ trì: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hùng

Các cá nhân tham gia đề tài: PGS. TS. Trương Văn Bốn, ThS. Vũ Đình Cương, ThS. Nguyễn Thành Luân, ThS. Nguyễn Tiến Dương, ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, ThS. Nguyễn Văn Hùng, TS. Doãn Tiến Hà, ThS. Vũ Văn Ngọc, ThS. Mạc Văn Dân, KS. Vũ Phương Quỳnh, ThS. Nguyễn Vũ Giang

Thời gian thực hiện: 1/2016-12/2016

Kinh phí thực hiện: 400 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 826/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 26 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã ứng dụng công nghệ GIS để phân tích ảnh viễn thám và xác định được biến động đường bờ khu vực bãi biển Sầm Sơn phía Nam cửa sông Mã. Kết quả phân tích đánh giá đã xác định được các vị trí đoạn bờ có sự biến động mạnh ngay sát cửa sông Mã với mức độ xói lở lớn.

Xây dựng quy trình xử lý ảnh viễn thám xác định nồng độ bùn cát lơ lửng khu vực của Hới sông Mã bằng việc sử dụng nguồn ảnh Landsat 8 miễn phí kết hợp đo đạc lấy mẫu thực địa, cụ thể hóa bằng việc xây dựng được công thức thực nghiệm xác định nồng độ bùn cát lơ lửng từ ảnh Landsat 8 cho khu vực cửa Hới sông Mã.

Kết quả phân tích trên ảnh có sự tương quan tương đối chặt chẽ với kết quả từ phân tích mẫu thực địa. Kết quả phân tích ảnh cho thấy phần nào bức tranh toàn cảnh sự phân bố nồng độ bùn cát lơ lửng theo mùa tại khu vực cửa Hới sông Mã.

Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán thủy động lực và vận chuyển bùn cát hai chiều mã nguồn mở Delft3D cho khu vực cửa Hới sông Mã. Ứng dụng mô hình để tính toán mô phỏng với một số kịch bản điển hình và xác định được các đặc trưng thủy động lực, xu thế biến động địa hình đáy theo mùa cho khu vực cửa sông ven biển.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175262-63)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ