TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 177
  • Tổng lượt truy cập: 6073425
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám để theo dõi, đánh giá, hoàn thiện và nâng cao độ chính xác của công tác dự báo ngập lụt phục vụ công tác quản lý phòng chống lũ lụt vùng hạ du các sông
12/07/18 10:43AM
Thủy lợi

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám để theo dõi, đánh giá, hoàn thiện và nâng cao độ chính xác của công tác dự báo ngập lụt phục vụ công tác quản lý phòng chống lũ lụt vùng hạ du các sông

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hùng

Các cá nhân tham gia đề tài: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, PGS. TS. Trương Văn Bốn, TS. Nguyễn Đăng Giáp, TS. Phạm Quang Sơn, TS. Lâm Đạo Nguyên, ThS. Doãn Tiến Hà, ThS. Nguyễn Văn Tuấn, ThS. Nguyễn Hiệp, ThS. Trần Tuấn Ngọc, ThS. Vũ Đình Cương, ThS. Nguyễn Thành Luân, ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền.

Thời gian thực hiện: 1/2015-6/2017

Kinh phí thực hiện: 4.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3737/QĐ-BNN-KHCN ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã ứng dụng ảnh viễn thám thành lập bản đồ ngập lụt hạ du lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ cho thấy tính ưu việt của viễn thám radar để nâng cao độ chính xác của mô hình dự báo lũ lụt cho lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu được thực hiện một cách tổng thể từ thượng nguồn tới hạ du, đá sử dụng đồng thời nhiều công cụ phần mềm GIS để phân tích giải đoán ảnh viễn thám (ENVI, ArcGIS…) cũng như các phần mềm tiên tiến mô phỏng thủy lực ngập lũ (bộ phần mềm Mike NAM, Mike 11, Mike21…).

Xây dựng quy trình xử lý ảnh viễn thám giám sát độ chính xác của công tác tính toán, dự báo ngập lụt vùng hạ du; cập nhật, giám sát sự biến động lớn của lòng dẫn, sự thay đổi của các công trình hạ tầng cơ sở, phân tích, đánh giá độ sâu ngập và tính toán thiệt hại vùng hạ du.

Xây dựng quy trình xử lý ảnh viễn thám để chiết tách thông tin về hiện trạng lớp phủ và hiện trạng ngập lụt của các trận lũ lớn đã xảy ra. Thành lập bản đồ ngập lụt từ ảnh vệ tinh và làm số liệu đầu vào so sánh hiệu chỉnh nâng cao độ chính xác của mô hình thủy văn thủy lực tính toán ngập lụt. Cập nhật các khu vực có biến động lớn về địa hình của lòng dẫn và trên lưu vực. Đề xuất những khu vực cần đo đạc địa hình bổ sung để nâng cao độ chính xác của kết quả tính toán dự báo ngập lụt.

Hoàn thiện bộ phần mềm dự báo lũ trong đó sử dụng ảnh viễn thám nâng cao độ chính xác của mô hình thủy lực lũ tràn đồng. Phần mềm này cho phép ước tính thiệt hại do ngập lụt do được phân tích kết hợp ảnh viễn thám tạo ra bộ dự báo lũ lụt và thiệt hại giúp công tác quản lý lũ được thuận tiện và hiệu quả.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175314)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ