HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 89
  • Tổng lượt truy cập: 9.224.476
Nghiên cứu về giống và biện pháp kỹ thuật tổng hợp phát triển hồ tiêu bền vững
09/09/21 03:47PM
Chủ đề: Trồng trọt
Tên đề tài: Nghiên cứu về giống và biện pháp kỹ thuật tổng hợp phát triển hồ tiêu bền vững

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Trần Quyện

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Đặng Bá Đàn; ThS. Dương Thị Oanh; ThS. Trần Thị Diệu Hiền; TS. Nguyễn Xuân Hòa; ThS. Nguyễn Văn Long; ThS. Nguyễn Quang Ngọc; GS.TS. Nguyễn Công Thành; ThS. Đỗ Thị Ngọc; ThS. Nguyễn Bá Huy; ThS. Nguyễn Ngọc Dũng; CN. Đặng Lan Anh; ThS. Nguyễn Tố Cát Triệu; CN. Trương Văn Tân; KS. Võ Chí Cường; KS. Đoàn Thị Hồng Cam; ThS. Lê Thị Thu Hà; ThS. Nguyễn Thị Hương; ThS. Nguyễn Văn An; KS. Nguyễn Văn Mãnh; KS. Trần Ngọc Khánh; ThS. Lê Thu Hiền; KS. Nguyễn Quốc Hải

Thời gian thực hiện: 2016-2020

Kinh phí thực hiện: 5.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 221/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày nghiệm thu: ngày 21 tháng 01 năm 2021 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài tuyển chọn và công nhận được 02 giống hồ tiêu Vĩnh Linh và Lộc Ninh, trong đó giống hồ tiêu Vĩnh Linh có năng suất đạt bình quân 5,4 tấn khô/ha, năng suất giống Lộc Ninh là 4,1 tấn khô/ha. Chất lượng hạt của hai giống này đều đảm bảo theo các tiêu chuẩn xuất khẩu. Nghiên cứu đã chọn được tổ hợp ghép: Vĩnh Linh - Tiêu rừng Nam Mỹ; Vĩnh Linh - Trầu Không có khả năng kháng cao với nấm Phytophthora spp. và tuyến trùng Meloidogyne spp. Trong đó tổ hợp ghép Vĩnh Linh - Tiêu rừng Nam Mỹ có khả năng kháng hoàn toàn, tổ hợp ghép Vĩnh Linh - Trầu không có khả năng chống chịu tốt.

Kết quả đã bổ sung và hoàn thiện một số biện pháp kỹ thuật phòng chống bệnh chết nhanh và chết chậm trên cây hồ tiêu. Các biện pháp này đã được Cục Bảo vệ thực vật-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là Tiến bộ kỹ thuật. Đồng thời xây dựng được 0,3 ha vườn tập đoàn (500 trụ) với 48 vật liệu giống. Và xác định được nhóm vật liệu giống có khả năng sinh trưởng tốt, chất lượng hạt đạt loại đặc biệt và loại I theo tiêu chuẩn xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam. Hoàn thành xây dựng được 0,2 ha (320 trụ) vườn cây đầu dòng giống hồ tiêu Vĩnh Linh, do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai công nhận vào năm 2020. Xây dựng 0,3 ha mô hình trồng mới và 03 ha mô hình vườn hồ tiêu giai đoạn kinh doanh,

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT/DT20216039-40/GGN 21-03-014)

TRANG CHỦ