TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 992
  • Tổng lượt truy cập: 7626907
Nghiên cứu xác định tuổi thành thục công nghệ và thành thục kinh tế của các mô hình rừng trồng keo lai và keo tai tượng trên một số vùng sinh thái trọng điểm
01/06/20 10:43AM
Lâm nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định tuổi thành thục công nghệ và thành thục kinh tế của các mô hình rừng trồng keo lai và keo tai tượng trên một số vùng sinh thái trọng điểm (Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Trung Bộ)

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Văn Bản

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Phạm Quang Tuyến, KS. Nguyễn Trọng Nghĩa, KS. Lưu Quốc Thành, KS. Bùi Hữu Thưởng, ThS. Phạm Tiến Dũng, ThS. Ninh Việt Khương, ThS. Nguyễn Huy Hoàng, ThS. Phạm Thị Luyện, ThS. Nguyễn Gia Khiêm

Thời gian thực hiện: 01/2016-12/2018

Kinh phí thực hiện: 4.400 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1215/QĐ-BNN-TCLN ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã tiến hành khảo sát ở 14 tỉnh trong 3 vùng: Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ; điều tra thu thập thông tin từ 70 cán bộ quản lý lâm sản/thị trường, 140 cơ sở chế biến; 140 cơ sở kinh doanh; 140 thương lái, 70 cán bộ quản lý lâm nghiệp, 70 cán bộ của công ty trồng rừng, 576 hộ gia đình với tổng số 1.206 phiếu điều tra, thiết lập 192 ô tiêu chuẩn, lấy được 576 cây gỗ để giải thích, thí nghiệm về đặc tính gỗ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuổi thành thục về số lượng của loài keo tai tượng hầu hết đều cao hơn tuổi thành thục của loài keo lai. Tuổi thành thành thục công nghệ theo sản phẩm được xác định theo loài, mô hình, cấp đất và theo vùng sinh thái, được tổng hợp theo bảng tra. Tuổi thành thục kinh tế là tương tự nhau giữa các vùng nghiên cứu trong cùng một mô hình trồng rừng và cùng một mục đích sản phẩm. Tuổi thành thục kinh tế của rừng trồng keo tai tượng thường muộn hown keo lai 1 năm trong cùng một mô hình và mục đích kinh doanh sản phẩm gỗ.

Trong cùng một mô hình, cùng một loại sản phẩm không có sự khác nhau nhiều về tuổi thành thục kinh tế giữa các cấp đất, chỉ khác nhau về giá trị kinh tế và hiệu quả kinh tế ở cùng tuổi thành thục đó. Nếu trồng rừng với sản phẩm mục đích là gỗ làm đồ mộc thì tuổi thành thục kinh tế là 13 cho cả hai loài keo lai và keo tai tượng trong tất cả các mô hình rừng trồng gỗ nhỏ, gỗ lớn và chuyển hóa. Nếu trồng rừng với sản phẩm mục đích là gỗ để bóc, làm ván ghép thanh thì với mô hình rừng trồng keo lai gỗ lớn và gỗ nhỏ là khoảng 12 tuổi; mô hình chuyển hóa là khoảng 10 tuổi. Với mô hình rừng trồng keo tai tượng gỗ lớn và gỗ nhỏ khoảng 13 tuổi. Đối với mô hình chuyển hóa là 12 tuổi. Nếu tròng rừng với mục đích sản xuất gỗ để băm dăm, đối với mô hình rừng trồng gỗ nhỏ và gỗ lớn của keo lai nên là 6 tuổi, keo tai tưởng là 7 tuổi. Riêng đối với mô hình rừng trồng chuyển hóa chung cho cả hai loài là 6 tuổi. Nếu trồng rừng với mục đích tạo ra các sản phẩm thì tuổi thành thục kinh tế của mô hình rừng trồng gỗ nhỏ và gỗ lớn với keo lai là 12 tuổi và keo tai tượng là 13 tuổi. Riêng đối với mô hình chuyển hóa, tuổi thành thục kinh tế của keo lai là 11 tuổi, còn keo tai tượng là 12 tuổi. Tuổi thành thục kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào lãi suất. Khi lãi suất tăng lên thì tuổi thành thục kinh tế thường có xu hướng giảm đi.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20195795-800)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ