TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 157
  • Tổng lượt truy cập: 7325695
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá dứa (Pangasius sp.)
27/02/18 10:49AM
Thủy sản

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá dứa (Pangasius sp.)

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Khánh

Các cá nhân tham gia đề tài: KS. Huỳnh Văn Mừng, ThS. Trần Văn Phước, ThS. Hồ Thị Bích Ngân, CN. Hồ Thu Huy, ThS. Lê Hoàng Quý, KTV. Đàm Văn Vô, KTV. Phan Minh Thành, KS. Phạm Viết Nam, ThS. Nguyễn Minh Hường

Thời gian thực hiện: 7/2013-12/2015

Kinh phí thực hiện: 3.350 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1263/QĐ-BNN-KHCN ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 20  tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đối tượng cá dứa được nghiên cứu là loài Pangasius mekongensis. Đề tài đã nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá dứa. Xác định mùa vụ sinh sinh sản từ tháng 8 đến tháng 11 (tập trung vào tháng 10 và tháng 11), cá sinh sản một đợt trong năm. Sức sinh sản tuyết đối của cá dứa 3,0-6,5 kg trung bình 86.811 trứng/cá mẹ (dao động từ 42.500-165.000 trứng/cá mẹ) và sức sinh sản tương đối 16.020 trứng/kg cá mẹ (dao động từ 8.500-27.500 trứng/kg cá mẹ. Cá dứa thành thục lần đầu khi đạt khối lượng trung bình từ 2,46 kg/con trở lên, tương ứng với tuổi 3+. Nêu quy trình kỹ thuật thuần dưỡng và nuôi vỗ thành thục cá dứa bố mẹ với tỷ lệ sống qua thuần dưỡng đạt 9,8%, tỷ lệ thành thục đạt 71,2% đối với ao nuôi và 86,4% đối với nuôi lồng.

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá dứa: tỷ lệ thành thục đạt 73,3%, tỷ lệ sống đến cỡ giống (5cm) đạt 25,1%. Trong sinh sản nhân tạo cá dứa, sử dụng HCG ở liều lượng 5.000 UI/kg cá cái với 4 lần tiêm cho hiệu quả tốt. Kết quả trung bình đạt được tỷ lệ rụng trứng 100%, thời gian hiệu ứng 7,5 giờ, sức sinh sản thực tế 12.723 trứng/kg, tỷ lệ thụ tinh 77,8% và tỷ lệ nở 75,2%. Dùng LHRHa + Dom cho liều quyết định ở nghiệm thức kết hợp với HCG có thể kích thích cá dứa sinh sản. Thực hiện ương giống từ cá bột đến 20 ngày tuổi với mật độ nuôi thích hợp nhất là 500 con/m2 đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 1,6mm/ngày và 26,2mg/ngày, tỷ lệ sống trung bình đạt 35,1%. Ương giống từ 21 ngày tuổi đến cá giống với mật độ nuôi thích hợp nhất là 50 con/m2 đạt tăng trưởng 3,7mm/ngày và 175,2mg/ngày, tỷ lệ sống trung bình đạt 71,5%. Tỷ lệ thành thục cá đạt trugn bình 76,3%, tỷ lệ thụ tinh đật 80,3% và tỷ lệ sống  từ cá bột đến cá giống đạt trung bình 26,5% với kích cỡ trung bình 6-7cm.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175265-66)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ