HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.207
  • Tổng lượt truy cập: 10.810.464
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột thịt xương và mùn hữu cơ từ phế phụ phẩm thực phẩm
13/01/22 08:32AM
Chủ đề: Thủy sản

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột thịt xương và mùn hữu cơ từ phế phụ phẩm thực phẩm

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Hải sản

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Văn Thành

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS Nguyễn Thị Điềm; KS Lê Anh Tùng; KS Nguyễn Thanh Bình; KS Đặng Văn An; KS Bùi Thị Minh Nguyệt; KS Vũ Xuân Sơn; ThS Vũ Thị Quyên; ThS Phan Thị Hương

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Kinh phí thực hiện: 1.566.850.000 đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 46/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2020

Nghiệm thu: ngày 15 tháng 5 năm 2020

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài nêu hiện trạng về nguồn phế phụ phẩm trong sản xuất thực phẩm của thành phố Hải Phòng có sản lượng rất lớn, chỉ tính riêng công ty TNHH Việt Trường sản lượng khuỷu chân gà 3-5 tấn/ngày, nội tạng thủy sản 2-4 tấn/ngày.

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột thịt xương (làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi) từ khuỷu chân gà và xây dựng quy trình sản xuất mùn hữu cơ (làm nguyên liệu phân bón hữu cơ) từ nội tạng thủy sản (ruột cá, ruột hải sâm).

Sản xuất thử nghiệm sản phẩm bột thịt xương và mùn hữu cơ theo quy trình ở nhiều quy mô thử nghiệm khác nhau từ 10 – 20 – 50kg/mẻ. Từ các thông số cụ thể cho từng công đoạn trong quy trình đã nghiên cứu và các mẻ sản xuất quy mô phòng thí nghiệm, đề tài đã sản xuất thử nghiệm tại doanh nghiệp với các quy mô 100 – 500 – 5000kg/mẻ.

Hoàn thiện và đề xuất 02 quy trình công nghệ hoàn thiện, quy mô 5000 kg/mẻ: Quy trình sản xuất BTX (làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi) từ khuỷu chân gà; Quy trình sản xuất MHC (làm nguyên liệu phân bón hữu cơ) từ nội tạng thủy sản (ruột cá, ruột hải sâm).

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-189))

TRANG CHỦ