HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 49
  • Tổng lượt truy cập: 5301076
Sản xuất thử giống lúa lai hai dòng TH3-7 cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam
21/07/17 02:15PM
Trồng trọt

Tên dự án: Sản xuất thử giống lúa lai hai dòng TH3-7 cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Tổ chức chủ trì:Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: ThS. Phạm Thị Ngọc Yến

Các cá nhân tham gia dự án: PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm, TS. Trần Văn Quang, ThS. Vũ Bình Hải, ThS. Lê Văn Thành, ThS. Vũ Văn Quang, ThS. Vũ Thị Bích Ngọc

Thời gian thực hiện: 1/2015-12/2016

Kinh phí thực hiện: 3.100 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 910/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 22 tháng 04 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Dự án đã hoàn thiện quy trình chọn lọc duy trì dòng bố mẹ trong 4 vụ, đã thu được hạt dòng mẹ T1S-69BB siêu nguyên chủng thuần về kiểu hình, ổn định về ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục, duy trì khả năng kháng bạc lá khi lây nhiễm nhân tạo; quy trình nhân nguyên chủng dòng mẹ T1S-96BB tại Eakar-Đắk Lắk thời vụ gieo sạ 13-20/11, lượng phân bón NPK=110:110:82,5 kg/ha và lượng giống sạ 50-60 kg/ha thì cho năng suất cao nhất; quy trình nhân nguyên chủng dòng bố R7 tại miền Bắc trong vụ Xuân và vụ Mùa đạt năng suất và chất lượng cao; Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai F1 TH3-7 trong vụ Mùa tại miền Bắc; quy trình sản xuất lúa lai thương phẩm tại các tỉnh phía Bắc. Xây dựng mô hình sản xuất hạt lai F1 với tổng diện tích 20ha đạt trên 3 tấn/ha trong vụ xuân 2016 tại Eakar-Đắk Lắk và trong vụ mùa 2015 tại Trực Ninh, Nam Định. Xây dựng 9 mô hình sản xuất lúa lai thương phẩm với tổng diện tích 63 ha trong vụ mùa 2015 và vụ xuân 2016 tại các Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc. Sản xuất 500kg hạt dòng mẹ SNC, 5 tấn hạt dòng mẹ NC; 400kg hạt dòng bố SNC, 2 tấn hạt dòng bố NC và 60 tấn hạt lai F1 đạt chất lượng theo QCVN 01-51:2011/BNNPTNT. TH3-7 được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống lúa mới cho vụ xuân tại các tỉnh phía Bắc.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175230-31)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY