TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 197
  • Tổng lượt truy cập: 6004947
Sản xuất thử hai giống đậu tương HL07-15 và HLĐN 29 cho vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long
15/09/17 10:51AM
Trồng trọt

Tên dự án: Sản xuất thử hai giống đậu tương HL07-15 và HLĐN 29 cho vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Văn Chương

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Võ Văn Quang, ThS. Võ Như Cầm, KS. Phạm Văn Ngọc, KS. Nguyễn Văn Mạnh, KS. Trần Hữu Yết, ThS. Phạm Thị Ngừng, ThS. Nguyễn Thị Bích Chi, ThS. Đinh Văn Phê, KS. Nguyễn Văn Trạng, KS. Phan Thành Tâm, KS. Huỳnh Thị Kim Phượng

Thời gian thực hiện: 1/2015-12/2016

Kinh phí thực hiện: 2.600 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 910/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 23 tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã sản xuất được 129,95 tấn hạt giống đậu tương HL07-15 và HLĐN 29 trong đó giống siêu nguyên chủng là 1,05 tấn và giống nguyên chủng 20,4 tấn.

Đối với giống đậu tương HL07-15, mật độ trồng và nền phân thích hợp là 33 cây/m2, lượng phân 70N+60P2O5+60K2O (tương đương 152kg urea +375kg super lân +100kg KCl) hoặc 40 cây/m2 với lượng phân 60N+60P2O5+60K2O (130kg urea +375kg super lân +100kg KCl) tại Tây Nguyên. Tại Đông Nam Bộ, 38 cây/m2, lượng phân 60N+60P2O5+60K2O. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mô hình luân canh sau vụ đông xuân, sạ 80kg/ha, lượng phân 70N+60P2O5+60K2O.

Đối với giống HLĐN 29, mật độ trồng và nền phân thích hợp tại Tây Nguyên 33 cây/m2, lượng phân 70N+60P2O5+60K2O. Tại Đông Nam Bộ, 40 cây/m2, lượng phân 60N+60P2O5+60K2O. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mô hình luân canh sau vụ đông xuân, sạ 80kg/ha, lượng phân 60N+60P2O5+60K2O.

Xây dựng và hoàn thiện 2 quy trình kỹ thuật: 1 quy trình sản xuất giống đậu tương cấp siêu nguyên chủng, nguyên chủng và xác nhận của 2 giống HL07-15, HLĐN 29; 1 quy trình thâm canh của 2 giống trên phù hợp với 3 vùng nghiên cứu.

Xây dựng được 10 mô hình trình diễn trên 7 tỉnh của 3 vùng sinh thái. Với giống đậu tương hạt tại thời điểm từ 13.000-15.000đ, sản xuất đậu tương sẽ có lợi nhuận biến động từ 12-25 triệu đồng/ha, vượt xa so với tập quán địa phương từ 3,5-7 triệu đồng/ha.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175240-41)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ