HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 198
  • Tổng lượt truy cập: 10.251.694
Sản xuất thử nghiệm 3 tổ hợp lai gà bố mẹ từ ba dòng gà lông màu VCN/TP-TN1, VCN/TP-TN2 và VCN/TP-TN3
25/01/22 08:42AM
Chủ đề: Chăn nuôi

Tên dự án: Sản xuất thử nghiệm 3 tổ hợp lai gà bố mẹ từ ba dòng gà lông màu VCN/TP-TN1, VCN/TP-TN2 và VCN/TP-TN3

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm dự án: ThS. Phạm Thùy Linh

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Đặng Đình Tứ; TS. Nguyễn Quý Khiêm; ThS. Nguyễn Trọng Thiện; ThS. Nguyễn Mạnh Hùng; ThS. Lê Ngọc Tân; ThS. Đào Thị Bích Loan; ThS. Lê Xuân Sơn; ThS. Phạm Thị Lụa

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Kinh phí thực hiện: 5.900 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 635/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: ngày 10 tháng 03 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu cho thấy qua 3 thế hệ chọn lọc đã ổn định được năng suất thịt và trứng của 3 dòng gà lông màu: Dòng VCN/TP-TN1, dòng VCN/TP-TN2, dòng VCN/TP-TN3. Tạo được 03 tổ hợp lai gà bố mẹ từ ba dòng gà lông mà: Tổ hợp lai 1 (♂TN1 và ♀TN2), tổ hợp lai 2 (♂TN1 và ♀TN3), tổ hợp lai 3 (♂TN1 và ♀TN32).

Dự án đã hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi gà lông màu VCN/TP-TN bố mẹ. Nuôi gà lông màu bố mẹ giai đoạn gà dò, hậu bị với mức ăn giảm 10% so với QT hiện tại là phù hợp để khống chế khối lượng cơ thể gà bố mẹ giai đoạn con dò hậu bị. Lượng thức ăn tiêu thụ giai đoạn con, dò, hậu bị (1 - 23 tuần tuổi) của gà trống và gà mái là 11305,00 và 10045,00 g/con; năng suất trứng đạt 198,11 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng là 2,30kg, tỷ lệ phôi đạt 97,24%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 84,74%.

Nghiên cứu đã xây dựng 03 mô hình nuôi gà bố mẹ với số lượng 1500 con mái sinh sản. Các mô hình nuôi ngoài sản xuất cho các chỉ tiêu năng suất đạt tương đương với kết quả nuôi tại Trung tâm. Hạch toán sơ bộ thu bù chi mô hình 500 mái sinh sản cho lợi nhuận từ 168825,15-197954,21 nghìn đồng. Dự án cũng đã xây dựng 06 mô hình nuôi gà thương phẩm với số lượng 3000 con. Các mô hình nuôi ngoài sản xuất gà tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng thấp, đạt tương đương với kết quả nuôi tại Trung tâm. Hạch toán sơ bộ thu bù chi mô hình 500 con cho lợi nhuận từ 16493,04- 18010,99 nghìn đồng.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20216084/GGN 21- 04-026)

TRANG CHỦ