HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 50
  • Tổng lượt truy cập: 5301079
Sản xuất thử nghiệm giống lạc LDH.01 và LDH.04 tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
21/07/17 02:09PM
Trồng trọt

Tên dự án: Sản xuất thử nghiệm giống lạc LDH.01 và LDH.04 tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Mã số dự án: DAĐL-2012/10)

Tổ chức chủ trì:Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ

Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ nhiệm dự án: TS. Hồ Huy Cường

Các cá nhân tham gia dự án: TS. Hoàng Minh Tâm, ThS. Mạc Khánh Trang, ThS. Nguyễn Trung Bình, ThS. Phạm Vũ Bảo, KS. Trương Thị Thuận, KS. Phan Trần Việt, KS. Nguyễn Ngọc Bình, ThS. Cái Đình Hoài

Thời gian thực hiện: 12/2012-10/2016

Kinh phí thực hiện: 5.000  triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số169/QĐ-BKHCN ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày phê duyệt: Họp ngày 21 tháng 2 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã hoàn thiện 4 quy trình thâm canh và quy trình sản xuất hạt giống đối với hai giống lạc LDH.01 và LDH.04. Trong kỳ dự án đã sản xuất, sử dụng và tiêu thụ 1,78 tấn hạt giống siêu nguyên chủng, 20,0 tấn hạt giống nguyên chủng và 150,0 tấn hạt giống xác nhận của 2 giống lạc LDH.01 và LDH.04. Hạt giống các cấp được sản xuất từ dự án đạt Quy chuẩn Quốc gia QCVN01-48:2011/BNNPTNT.

Xây dựng 3 mô hình sản xuất thử giống lạc mới quy mô 0,5ha/mô hình, năng suất đạt từ 30,2-37,8 tạ/ha và cao hơn từ 8,0-44,8% so với đối chứng. Hội đồng Khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã công nhận chính thức giống lạc LDH.01 để mở rộng sản xuất ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, giống lạc LDH.04 để mở rộng sản xuất ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175225-26)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY