HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 174
  • Tổng lượt truy cập: 5528492
Sản xuất thử nghiệm giống nấm Ngọc châm (Hypsizygus marmoreus) và nấm Chân dài (Clitocybe maxima) theo quy mô công nghiệp
26/12/16 10:17AM
Trồng trọt

Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm giống nấm Ngọc châm (Hypsizygus marmoreus) và nấm Chân dài (Clitocybe maxima) theo quy mô công nghiệp

Tổ chức chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Bích Thùy

Các cá nhân tham gia đề tài: KS. Đinh Xuân Toàn, ThS. Ngô Thị Thùy Dương, CN. Trần Thị Hường, KS. Phạm Công Tự, ThS. Vũ Thị Hằng, KS. Nguyễn Thị Luyện, KS. Hoàng Thị Thứ, KS. Nguyễn Duy Hạnh, CN. Đàm Thị Châm

Thời gian thực hiện: 1/2012-12/2014

Kinh phí thực hiện: 3.100 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1020/QĐ-BNN-KHCN ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 15 tháng 4 năm 2015 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

 Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp 1, quy trình nhân giống cấp 2, quy trình bảo quản và quy trình nuôi trồng cho nấm Ngọc châm và nấm Chân dài. Kết quả đã sản xuất thử 1650 ống giống gốc; 22.000 ống giống cấp 1: 45.000 chai giống cấp 2: 22,77 tấn nấm thương phẩm đối với nấm Ngọc châm và nấm Chân dài.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20165027-28)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY