TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 286
  • Tổng lượt truy cập: 8.134.898
Sản xuất thử nghiệm giống sắn KM7 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
08/09/20 08:49AM
Trồng trọt

Tên dự án sản xuất thử nghiệm: Sản xuất thử nghiệm giống sắn KM7 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thanh Phương

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Hồ Sĩ Công, KS. Nguyễn Hòa Hân, ThS. Đinh Quốc Huy, CNSH. Trần Đào Anh Thiện, ThS. Phạm Văn Nhân, KS. Trịnh Thanh Sơn, KS. Lê Thanh Hòa, ThS. Phan Phúc Định, KS. Lương Văn Khoa

Thời gian thực hiện: 01/2017-12/2019

Kinh phí thực hiện: 2.200 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1382/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: Ngày 05 tháng 5 năm 2020 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

            Dự án đã hoàn thiện 03 quy trình bao gồm: Quy trình nhân nhanh giống sắn KM7, quy trình thâm canh giống sắn KM7 cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Quy trình kỹ thuật nhân nhanh giống sắn KM7 với các biện pháp bổ sung và thay thế là: Thời vụ trồng vào khoảng ngày 15/01 khi hết mưa và đất đủ ẩm và vùng Tây Nguyên từ 15/3 đến 15/4, mật độ trồng 14.300 hom/ha (khoảng cách 1m x 0,7m), phân bón 5 tấn phân chuồng + 100 N + 70 P2O5 + 100 K2O (hoặc 120 N + 90 P2O5 + 120 K2O nếu đất xấu), thu hoạch hom giống cùng lúc với thu hoạch củ (9-10 tháng sau trồng). Quy trình thâm canh giống sắn KM7 cho vùng DHNTB với các biện pháp bổ sung và thay thế là: Mật độ 12.500 hom/ha (khoảng cách 1m x 0,8m), trường hợp nơi đất xấu có thể trồng 14.300 hom/ha (khoảng cách 1m x 0,7m); phân bón 80 N + 50 P2O5 + 80 K2O + 5 tấn phân chuồng (hoặc vùng không có phân chuồng thì bón 120 N + 90 P2O5 + 120 K2O). Quy trình thâm canh giống sắn KM7 cho vùng Tây Nguyên với các biện pháp bổ sung và thay thế là: Mật độ 12.500 hom/ha (khoảng cách 1m x 0,8m), phân bón 120 N + 90 P2O5 + 120 K2O.  Dự án đã sản xuất 2.861.089 hom giống sắn KM7 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo QCVN 01-61:2011/BNNPTNT.

Xây dựng 04 mô hình thâm canh kết hợp nhân giống sắn, quy mô 7,0 ha/mô hình, năng suất củ tươi đạt từ 35,28-41,40 tấn/ha (bình quân đạt 37,39 tấn/ha), tăng từ 7,6-11,0% (bình quân tăng 9,3%) và so với mục tiêu năng suất vượt 7%. Hàm lượng tinh bột từ 28,9-30,3% (bình quân đạt 29,6%), tăng từ 0,3-0,4% so với giống KM94 và hệ số nhân hom đạt 8,2 lần. Tổng số hom thu được 2.861.089 hom (đạt 143,1%).

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20205891)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CSDL Thông tin Tin tức LIÊN HỆ