TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 118
  • Tổng lượt truy cập: 7752475
Sản xuất thử nghiệm vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27
16/07/20 08:59AM
Chăn nuôi

Tên dự án: Sản xuất thử nghiệm vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: ThS. Lê Thanh Hải

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Ngô Đức Vũ, TS. Dương Xuân Tuyển, ThS. Hồ Văn Thể, ThS. Phạm Thị Như Tuyết, BSTY. Lê Văn Trang, ThS. Nguyễn Thị Bé Thơ, ThS. Nguyễn Đình Tuấn, BSTY. Nguyễn Đức Thỏa, KS. Hoàng Văn Hải

Thời gian thực hiện: 1/2017-12/2019

Kinh phí thực hiện: 16.911,5 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 171/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: Ngày 18 tháng 01 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh

 

Kết quả nghiên cứu:

            Kết quả thực hiện chọn lọc hai dòng vịt V22 và V27 đã ổn định về ngoại hình và năng suất. Màu sắc lông, mỏ, chân của 2 dòng vịt đã ổn định. Lúc nhỏ màu lông đồng đều vàng cam, khi trưởng thành 100% lông trắng tuyền, mỏ và chai màu vàng cam. Các chỉ tiêu năng suất chính của mỗi dòng được ổn định ở mức cao. Dòng trồng V22 khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi ăn tự do con trống đạt 3438,78 g, con mái đạt 3274,29 g, hệ số biến dị CV khối lượng cơ thể trống mái tương ứng là 8,42 và 8,16%. Khối lượng vịt 24 tuần tuổi con trống là 3934,40 g, con mái 3405,27 g, năng suất trứng 42 tuần đẻ 186,67 quả/mái. Dòng mái V27 có khối lượng vịt 24 tuần tuổi con trống là 3977,33 g, con mái là 3442,74 g, năng suất trứng 42 tuần đẻ đạt 212,38 quả/mái. Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi đã đồng đều để thể hiện qua hệ số biến dị CV con trồng 8,38, của con mái là 8,25%. Số lượng vịt bố mẹ từ hai dòng vịt chuyển giao ra sản xuất là 83,499 con. Kết quả thực hiện 3 thí nghiệm nghiên cứu hoàn thiện quy trình xác định được mức ăn khống chế khối lượng vịt bố mẹ phù hợp, xác định thời điểm chuyển đổi khẩu phần từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 cho vịt thương phẩm là 21 ngày tuổi, đưa ra hướng dẫn sử dụng thức ăn địa phương (lúa, ốc bươu vàng) cho vịt thương phẩm. Kết quả của 3 thí nghiệm được sử dụng vào xây dựng và hoàn thiện 02 quy trình chăn nuôi cho vịt bố mẹ và vịt thương phẩm. Xây dựng thử nghiệm thành công 3 mô hình vịt bố mẹ từ hai dòng vịt V22 và V27 với quy mô 5000 mái đẻ và 4 mô hình vịt thương phẩm quy mô 10.000 con đạt hiệu quả

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20205841-43)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ Giới thiệu sách CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ