TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 38
  • Tổng lượt truy cập: 6299796
Sản xuất thử và phát triển hai giống mía K95-156 và Suphanburi 7
10/01/19 10:19AM
Trồng trọt
Tên dự án: Sản xuất thử và phát triển hai giống mía K95-156 và Suphanburi 7 (mã số dự án: DAĐL-2011/13)

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Mía đường 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Đức Quang 

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Đoàn Lệ Thủy, KS. Nguyễn Thị Bạch Mai, TS. Cao Anh Đương, ThS. Phạm Văn Tùng, KS. Trần Thị Mỹ Dung, ThS. Lê Thị Thường, KS. Lê Thị Hiền, CN. Lê Đức Duy, KS. Huỳnh Văn Măng 

Thời gian thực hiện: 11/2011-10/2014

 

Kết quả nghiên cứu:

Dự án đã hoàn thiện qui trình nhân giống mía Suphanburi7 tại Khánh Hòa đạt 56,36 tấn/ha/vụ, tại Hậu Giang đạt 77,3 tấn/ha/vụ và giống K95-156 tại Tây Ninh đạt 59,5 tấn/ha/vụ. Hoàn thiện qui trình thâm canh giống mía Suphanburi7 tại Khánh Hòa đạt 87,66 tấn/ha/vụ, CCS đạt 11,57%; tại Hậu Giang đạt 126,8 tấn/ha/vụ, CCS đạt 11,56%; giống K95-156 tại Tây Ninh không tưới nước bổ sung đạt 88,1 tấn/ha/vụ, CCS đạt 11,53% và có tưới nước bổ sung trong mùa khô đạt 111,6 tấn/ha/vụ, CCS đạt 11,52%.

Công nhận hai giống cây trồng mới gồm: Giống mía K95-156 tại Tây Ninh trong điều kiện không tưới nước bổ sung năng suất đạt 88,1 tấn/ha/vụ, CCS đạt 11,53% và có tưới nước bổ sung trong mùa khô năng suất đạt 111,6 tấn/ha/vụ, CCS đạt 11,52%; Giống mía Suphanburi7 tại Khánh Hòa năng suất đạt 87,66 tấn/ha/vụ và CCS đạt 11,57%, tại Hậu Giang năng suất đạt 126,8 tấn/ha/vụ và CCS đạt 11,56%.

Sản lượng mía giống của dự án đạt 1.263,3 tấn vượt kế hoạch 263,3 tấn và mang lại lợi nhuận trực tiếp cho người tham gia dự án là 2.820,572 triệu đồng. Sản lượng mía nguyên liệu đạt 7.965,95 tấn vượt kế hoạch 1.370,95 tấn, mang lại lợi nhuận trực tiếp cho người tham gia dự án là 1.131,029 triệu đồng.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- hai giong mia.pdf)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ