HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 62
  • Tổng lượt truy cập: 9.224.288
Xây dựng bộ tiêu chí về tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
20/09/21 08:22AM
Chủ đề: Chính sách

Tên nhiệm vụ: Xây dựng bộ tiêu chí về tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đại Nghĩa

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Lê Trọng Hải; TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn; TS. Trương Thị Thu Trang; TS. Phạm Thị Ngọc Linh; ThS. Phạm Quốc Trị; ThS. Nguyễn Thị Mỹ; ThS. Đỗ Quang Việt; TS. Lê Quỳnh Dung; ThS. Nguyễn Thu Hằng; CN. Nguyễn Thị Nga; CN. Phạm Thị Khánh Ly; CN. Đỗ Quang Huy; CN. Nguyễn Trọng Đức; TS. Phạm Ngọc Thường; ThS. Nguyễn Thúy Nga; ThS. Nguyễn Thị Nhạn

Thời gian thực hiện: 5/2019-12/2019

Kinh phí thực hiện: 1.500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4938/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày nghiệm thu: ngày 30 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Tăng trưởng xanh được nhìn nhận là vấn đề bao trùm, là một nội dung quan trọng trong phát triển bền vững, những đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu. bên cạnh đó tăng trưởng xanh nói chung và tăng trưởng xanh trong nông nghiệp nói riêng được nhìn nhận từ các vấn đề kinh tế, xã hội,tài nguyên và môi trường. Thực tiễn từ các nước trên thế giới cho thấy, hiện đã có một số nước xây dựng Bộ Tiêu chí tăng trưởng xanh, đặc biệt là các nước thuộc khối OECD. Tuy nhiên, bộ tiêu chí dành riêng cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện còn rất hạn chế, đặc biệt là tiêu chí gộp để đo mức độ xanh trong nông nghiệp, phát triển nông thôn ở cấp độ ngành hay cấp tỉnh.  Thực tế, trong thời gian qua ở cấp quốc gia đã có xây dựng nhiều bộ tiêu chí, chỉ tiêu phát triển bền vững, dự thảo bộ tiêu chí tăng trưởng xanh quốc gia. Đặc biệt là hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bên cạnh là các nhóm tiêu chí, chỉ tiêu, chỉ số giám sát đánh giá quá trình thực hiện các chương trình như xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng phó BĐKH. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, nhiệm vụ đã xây dựng ra bộ tiêu chí giám sát đánh giá tăng trưởng xanh ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với 32 tiêu chí và 4 nhóm tiêu chí. Có thể tính toán tiêu chí tăng trưởng xanh trong nông nghiệp nông thôn tổng hợp, với điều kiện các tiêu chí đơn trong bộ tiêu chí tăng trưởng xanh ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có thể lượng hóa được, tuy nhiên, đòi hỏi phải có thời gian áp dụng thử và hiệu chỉnh để có thể ban hành áp dụng cho toàn ngành.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20216044/GGN 21-03-016)

TRANG CHỦ