TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 117
  • Tổng lượt truy cập: 7752676
Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết tổ chức ứng dụng đồng bộ các kỹ thuật tái canh cây cà phê tăng hiệu quả kinh tế tại 4 xã xây dựng nông thôn mới: CưNi, EaKmut, Cư Yang và Cư Huê huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk
22/01/19 10:24AM
Lâm nghiệp

Tên dự án: Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết tổ chức ứng dụng đồng bộ các kỹ thuật tái canh cây cà phê tăng hiệu quả kinh tế tại 4 xã xây dựng nông thôn mới: CưNi, EaKmut, Cư Yang và Cư Huê huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk

Thuộc chương trình: “Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015”

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai, KS. Lê Văn Bốn, ThS. Nguyễn Đình Thoảng, KS. Nông Khánh Nương, KS. Lại Thị Phúc, CN. Vũ Thị Danh, KS. Lê Văn Phi, KS. Nguyễn Văn Kiên, ThS. Đào Hữu Hiền

Thời gian thực hiện: 1/2015-12/2016

Kinh phí thực hiện: 6.800 triệu đồng

 

Kết quả nghiên cứu:

Dự án đã đánh giá hiện trạng tái canh cà phê và đề xuất quy trình tái canh cà phê vối phù hợp áp dụng cụ thể và thiết thực cho các vùng trồng cà phê tại huyện EaKar. Cụ thể, xây dựng 04 mô hình tái canh cà phê tại 4 xã thuộc huyện EaKar. Trong đó mô hình quy mô công ty có 20ha, mô hình quy mô nông hộ có 30ha gồm: mô hình tái canh cuốn chiếu (15ha), mô hình tái canh khắc phục cây xấu (10ha) và mô hình tái canh trồng xen cây ăn quả (5ha).

Dự án đã xây dựng 01 mô hình tổ chức tái canh hiệu quả tại Công ty TNHH MTV cà phê 721. Đây là mô hình tái canh hoàn toàn có năng suất sau 40 tháng trồng đạt 3,08 tấn nhân/ha, tang 52,5% so với đối chứng.

Các mô hình đã cho năng suất hoặc dự kiến năng suất sau 30-40 tháng trồng đều trên 20% so với sản xuất đại trà. Với lợi nhuận mang lại của các mô hình đạt 33,9-75,9% so với loại hình sản xuất cũ, các hộ nông dân có thể thu nhập từ việc trồng tái canh cà phê tương ứng là 36,085-74,675 triệu đồng tùy vào loại mô hình.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- 2018-13.pdf)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ Giới thiệu sách CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ