HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 58
  • Tổng lượt truy cập: 8.404.331
Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa hàng hóa và rau an toàn tại xã điểm xây dựng nông thôn mới Phú Thịnh, huyện Kim Động, Hưng Yên
14/01/21 03:23PM
Trồng trọt

Tên dự án: Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa hàng hóa và rau an toàn (dưa chuột, rau cải cao cấp, bí xanh, bí đỏ) tại xã điểm xây dựng nông thôn mới Phú Thịnh, huyện Kim Động, Hưng Yên

Thuộc chương trình: Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Tổ chức chủ trì: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: ThS. Phạm Đình Kiên

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Trần Hưng, ThS. Vũ Huy Chưởng, TS. Lê Xuân Quang, ThS. Nguyễn Thị Loan, KS. Ngô Minh Đức, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, KS. Vũ Thanh Trà, ThS. Dương Thị Kim Thư, ThS. Đỗ Thị Lan

Thời gian thực hiện: 01/2015-12/2016

Kinh phí thực hiện: 10.050 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 756/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày nghiệm thu: Ngày 29 tháng 05 năm 2017

 

Kết quả nghiên cứu:

Dự án đã xây dựng thành công mô hình sản xuất lúa hàng hóa quy mô 50,2 ha ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất gồm: quy hoạch lại đồng ruộng, tổ chức dồn điền đổi thửa, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác (từ khâu làm đất, làm mạ, cấy thƣa, bón phân và chăm sóc, phòng trừ dịch hại, quy trình tưới tiết kiệm nước giảm phát thải khí nhà kính, ...) và xây dựng được chuỗi liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Dự án đã góp phần nâng cao thu nhập của các hộ dân tham gia mô hình, với mức cao hơn trung bình 21,6%/năm so với sản xuất lúa truyền thống ở ngoài mô hình.

Dự án đã xây dựng thành công mô hình chuyển đổi 5,5 ha cơ cấu cây trồng từ khu vực đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất rau an toàn bao gồm: mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới quy mô 0,5 ha và mô hình sản xuất rau an toàn ngoài đồng quy mô 5 ha, nhà kính ươm cây 600 m2, nhà sơ chế bảo quản... Toàn bộ diện tích sản xuất rau an toàn đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Đặc biệt Dự án đã ứng dụng Ezcheck trên điện thoại trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua mã QR (một loại mã vạch hai chiều) vào các sản phẩm rau của dự án nhằm bảo vệ thương hiệu và quản lý sản phẩm.

Trong thời gian thực hiện mô hình, tổng sản lƣợng dưa chuột đạt 205 tấn, bí xanh đạt 66,7 tấn, bí đỏ 48,8 tấn, rau cải các loại đạt 29,9 tấn. Mô hình đã đem lại thu nhập ổn định cho 33 hộ gia đình, thu nhập của mỗi nông nhân tham gia trong mô hình khoảng 3 triệu đồng/tháng (tương đương 36 triệu đồng/năm), cao gấp 6,4 lần so với thu nhập từ trồng lúa.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- VTL7)

TRANG CHỦ