HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 48
  • Tổng lượt truy cập: 8.404.383
Xây dựng mô hình sản xuất lúa-thủy sản chất lượng cao gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm cho vùng chiêm trũng đồng bằng sông Hồng
14/01/21 03:19PM
Trồng trọt

Tên dự án: Xây dựng mô hình sản xuất lúa-thủy sản chất lượng cao gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm cho vùng chiêm trũng đồng bằng sông Hồng

Thuộc chương trình: Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Văn Dân.

Các cá nhân tham gia dự án: TS. Lê Quốc Thanh, ThS. Hoàng Tuyển Phương, ThS. Nguyễn Việt Hà, ThS. Đỗ Thị Thu Hường, ThS. Nguyễn Thị Thu Trang, KS. Hà Thăng Long, ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương, KS. Nguyễn Ngô Liêm, ThS. Phạm Văn Vũ

Thời gian thực hiện: 01/2016-03/2017

Kinh phí thực hiện: 6400 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 3039/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày nghiệm thu: Ngày 14 tháng 8 năm 2017

 

Kết quả nghiên cứu:

Dự án đã tiến hành khảo sát, điều tra bổ sung, đánh giá thực trạng sản xuất lúa cá tại các vùng chiêm trũng đồng bằng sông Hồng; nêu đươc những thuận lợi và khó khăn trong mô hình canh tác lúa-thủy sản tại các địa phương để từ đó đề xuất những giải pháp triển khai hiệu quả.

Dự án đã chuyển giao thành công quy trình sản xuất lúa-thủy sản đến với người nông dân thông qua việc xây dựng thành công hai mô hình canh tác 1 vụ lúa-1 vụ cá và một mô hình 2 vụ lúa-1 vụ cá trên quy mô 60ha tại các địa bàn triển khai. Tổng thu nhập từ các mô hình đạt từ 192,405-225,390 triệu đồng/ha, lợi nhuận thu đươc từ 59,197-71,344 triệu đồng/ha, gấp 2,4-3,3 lần so với mô hình trồng 2 vụ lúa đơn canh và gấp 1,2-1,4 lần so với mô hình canh tác lúa-cá ngoài sản xuất.

Xây dựng 03 mô hình tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm giữa 4 nhà, góp phần ổn định sản xuất và tăng thu nhập cho người nông dân tại các vùng triển khai. Xây dựng đươc 01 bộ sổ tay hướng dẫn Quy trình sản xuất lúa-thủy sản kết hợp cho cán bộ và người nông dân tại các vùng triển khai.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-VNN1)

TRANG CHỦ