HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 80
  • Tổng lượt truy cập: 12.142.206
Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cây bương mốc lấy măng ở huyện Sóc Sơn - Hà Nội
17/05/23 09:05AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cây bương mốc lấy măng ở huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Văn Thành

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Đỗ Văn Bản, ThS. Nguyễn Quang Hưng, ThS. Hà Văn Năm, ThS. Phạm Quang Tuyến, CN. Trịnh Ngọc Bon, ThS. Nguyễn Trần Khánh, ThS. Phạm Văn Viện, KS. Vũ Văn Thanh, KS. Nguyễn Văn Đông

Thời gian thực hiện: 01/2015-03/2018

Kinh phí thực hiện: 2.800 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 99/QĐ-SKHCN ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Nghiệm thu: ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất thử nghiệm cây bương mốc lấy măng bằng biện pháp thâm canh tăng năng suất, hoàn thiên quy trình kĩ thuật nhân giống, kĩ thuật thâm canh khai thác, sơ chế bảo quản măng bương mốc ở huyện Sóc Sơn - Hà Nội góp phần tạo thu nhập cho người dân địa phương.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 3/2022-HNI-2018-22 ĐK-TTTTTK)

TRANG CHỦ