TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 63
  • Tổng lượt truy cập: 6713673
Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cho 5 giống bạch đàn lai mới được công nhận (UP35, UP54, UP72, UP95, UP99)
16/04/19 11:01AM
Lâm nghiệp

Tên đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cho 5 giống bạch đàn lai mới được công nhận (UP35, UP54, UP72, UP95, UP99)

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Sỹ

Các cá nhân tham gia đề tài: KS. Đỗ Hữu Sơn, TS. Hà Huy Thịnh, ThS. Triệu Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Đức Kiên, KS. Trần Thị Thanh Thùy, ThS. Cấn Thị Lan, TS. Nghiêm Quỳnh Chi, ThS. Vũ Tiến Lâm

Thời gian thực hiện: 1/2014-12/2017

Kinh phí thực hiện: 4.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1310/QĐ-BNN-KHCN ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày phê duyệt: ngày 03 tháng 05 năm 2018 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

 Dự án đã xây dựng 25ha mô hình rừng trồng bằng 5 giống mới tại hai vùng sinh thái: Ba Vì (Hà Nội) 10 ha, Yên Thế (Bắc Giang) 5ha, Thác Bà (Yên Bái) 5ha, Quy Nhơn (Bình Định) 5ha. Kết quả đánh giá ở giai đoạn 3 tuổi cho thấy các mô hình đều có tỷ lệ sống trên 90%.

Dự án đã xác định được năng suất rừng trồng đối với 5 giống bạch đàn lai UP35, UP54, UP72, UP95, UP99 có thể tăng gấp 1,35 lần so với phương pháp bón phân trồng rừng thông thường. Từ đó đã xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho các giống bạch đàn trên.

Nghiên cứu xây dựng được 2 vườn vật liệu tại Ba Vì (Hà Nội) với diện tích 1000m2/vườn. Bổ sung và xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm hom và phương pháp nuôi cấy mô cho các giống bạch đàn UP35, UP54, UP72, UP95, UP99.

Dự án đã chuyển giao giống gốc và kỹ thuật nhân giống cho 3 đơn vị nghiên cứu và sản xuất lâm nghiệp trong nước gồm công ty THNN Lâm nghiệp Quy Nhơn, công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế và công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Thác Bà. Dự án cũng đã sản xuất 636.155 cây giống phục vụ xây dựng mô hình trồng rừng, ước tính sau 6 năm đạt công suất 100% của dự án, tổng doanh thu đạt 5.505.000.000 đồng.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20185439-40)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ